Nytt prosjekt: Evaluering av Erasmus+

Publisert: 26.09.2023

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Norge har deltatt i programmet og dets ulike forløpere siden 1992. Erasmus+ er et ambisiøst, omfattende og komplekst program. Det gjelder både målsettinger, målgrupper, virkemidler og forvaltning. Programmet har en grenseflate til en rekke andre programmer, strategier og politiske visjoner, og det forventes at det skal gi resultater og effekter både for enkeltindivider, institusjoner og organisasjoner, og for system- og politikkutvikling både nasjonalt og på EU-nivå.

Vi er nå snart halvveis i programperioden 2021-2027, og EU-kommisjonen skal gjennomføre en midveisevaluering av den nye perioden kombinert med en sluttevaluering av forrige periode (2014-2020). Det norske bidraget til den sentrale evalueringen skal ha et nasjonalt perspektiv og sette søkelyset på gjennomføringen og vurderingen av Erasmus+ i Norge. Evalueringen skal gjennomføres med utgangspunkt i EUs rammeverk for programevalueringer og besvare en lang rekke spørsmål med utgangspunkt i dette rammeverket. Evalueringsarbeidet vil foregå i fjerde kvartal 2023 og rapporten overleveres 1. februar.