Nytt prosjekt for IMDi

[07.04.2011] Evaluering av avtaler med frivillige organisasjoner.

IMDi har inngått intensjonsavtaler med 6 landsomfattende frivillige organisasjoner med tanke på å involvere disse organisasjonenes lokalavdelinger i lokalt intergrerings- og inkluderingsarbeid. Tanken bak disse avtalene er å legge tilrette for økt rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til frivillige organisasjoner og å stimulere til økt deltakelse i disse organisasjonenes aktiviteter og nettverk. Målet med evalueringsprosjektet er for det første å få kunnskap om hvordan disse avtalene har fungert og hvilke resultater de har gitt, for det andre å gi grunnlag for å målrette og videreutvikle det fremtidige samarbeidet mellom IMDi og de frivillige organisasjonene. ideas2evidence vil løse denne oppgaven gjennom en kombinasjon av dokumentanalyser, kvalitative intervju og en kvantitativ spørreundersøkelse.

Dette er det andre prosjektet ideas2evidence utfører for IMDI. Se også vår studie av tilrettelegging av offentlig informasjon for innvandrere.

Prosjektet ble vunnet i en åpen anbudskonkurranse.