Oppdrag for Kongsberg kommune

[03.03.2017] i2e skal utrede ny enhet som skal "selge" Kongsberg.

Kongsberg kommune har en intensjon om å opprette en ny enhet som skal være en pådriver for å øke kommunens attraktivitet som bosted, reiselivsdestinasjon og etablering av ny virksomhet. Enheten skal:

  • Være en pådriver for å bedre transportløsninger til og fra hovedstaden/Gardermoen
  • Øke attraktiviteten for etablering av nye virksomheter, privat som statlige
  • Øke Kongsberg som reiselivs- og konferansedestinasjon
  • Øke attraktiviteten til Kongsberg som bo-område for Oslo-regionen
  • Øke etablering av små og mellomstore bedrifter gjennom innovasjon

Ideas2evidence skal kartlegge aktører i kommunen som jobber med lignende aktiviteter i dag og vurdere hvordan man kan få mer ut av disponible midler ved å samordne de allerede eksisterende ressursene i kommunen.

Vi skal også gi anbefalinger om hvordan en enhet som skal «selge Kongsberg» best kan organiseres, blant annet hvilke aktører fra offentlig og privat virksomhet som bør delta, hvilke økonomiske rammer som bør stilles til disposisjon årlig og hvilken organisasjonsform som er mest hensiktsmessig.

Den avsluttende delen av oppdraget skal basere seg på «beste praksis» på området, og etablere kritiske suksessfaktorer for å lykkes med en slik enhet.