Pilotprosjekt nettkino

[18.01.2017] ideas2evidence skal følge et pilotprosjekt som skal teste ut en ny norsk nettkinoløsning. 

Nettkino er et toårig pilotprosjekt for nettbasert visning av kinofilm, som har til hensikt å øke tilgjengeligheten av norske og internasjonale kvalitetsfilmer for publikum og øke den samlede inntektsstrømmen for denne typen filmer.

Hvert år forsvinner mange kvalitetsfilmer fra markedet i flere uker fordi de tas av kino lenge før de blir tilgjengelig på strømmetjenester. Nettkino skal rettes mot norske og internasjonale kvalitetsfilmer som opplever slike "sorte hull", og gjøre dem tilgjengelig for publikum i denne perioden. 

Nettkinoløsningen skal fungere som en virtuell kinosal, i form av en nettspiller knyttet opp mot kinoens web. Filmen flyttes over til nettspilleren når den begynner å bli ferdig på kino, etter ca. 6 uker, og blir liggende der fram til kinovinduet stenger, og filmen flyttes videre til strømmetjenestene. 

Som en del av prosjektet skal det gjennomføres en BETA-test i løpet av våren 2017, hvor forretningsmodell og teknologi skal testes på et begrenset antall kinoer og filmer. ideas2evidence har fått i oppdrag å gjennomføre en følgestudie av BETA-testen. 

Formålet med følgestudien er blant annet å se nærmere på: 

  • Filmens livsløp: Går den bedre, dårligere eller som forventet videre i verdikjeden sammenlignet med tilsvarende filmer? 
  • Reaksjoner og vurderinger fra bransjen: Hvordan vurdererer sentrale bransjeaktører en slik løsning? Hvordan vil kinoer og distributører som deltar i testen behandles av andre?
  • Publikums mottagelse

Studien gjennomføres på oppdrag for Kulturmeglerne, en av eierne bak Nettkino.