Maritime nøkkeltall

[22.10.2010] Framlegging av rapport for Vestlandsrådet.

ideas2evidence sine nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet ble lagt frem for Vestlandsrådets samling i Molde 21.-22. oktober 2010. Målet for prosjektet har vært å gi politikere, næringslivsledere og andre aktører et faktabasert grunnlag for beskrivelse av den maritime næringen i regionen. 

Resultatet av arbeidet ble godt mottatt og rådet bevilget midler til en oppdateringen av nøkkeltallene med en ny dataårgang. Det ble samtidig vedtatt at nøkkeltallene skal oppdateres annethvert år i årene framover. Se mer om dette prosjektet her.