Pris for datavisualisering

[17.12.2010] ideas2evidence vinner pris for datavisualisering på MediArenas "hackday".
Prisen ble vunnet i samarbeid med CMR Computing og designbyrået Haltenbanken - et lag som ble sammensatt for anledningen. Ideen som ble utviklet, er basert på KOSTRA-data og andre kvalitetsindikatorer for norske kommuner, og gir brukerne muligheter til å lokalisere "det gode liv" i Hordaland. Ved å beskrive sine krav til livet ved å dra i ulike spaker, vil brukerne kunne se i et kart hvilke kommuner som i størst grad tilfredsstiller deres ønsker. Systemet vil også kunne gi beskrivende profiler av ulike kommuner.

Konseptet er generelt og kan i prinsippet benyttes for alle typer lokaliseringsbeslutninger basert på sammensatte kvalitetsmål, f.eks. skolevalg, sykehusvalg, bedriftslokalisering osv. Ideen og et par fungerende prototyper ble utviklet i løpet av en hektisk arbeidsdag og vi håper selvsagt at vi kan utvikle dette videre i samarbeid med de to partnerne.