Rapport om utstyrssituasjonen i vgs

[05.10.2016] i2e har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet kartlagt utstyrssituasjonen i videregående skole.

Formålet med kartleggingen har blant annet vært å gi en oversikt over utstyrssituasjonen på alle utdanningsprogram på Vg1 og et større utvalg program på Vg2 i hvert fylke, samt vurdere utstyrsbehovet i forhold til utstyrets relevans for kompetansemålene i læreplanen og det utstyret elevene møter når de går ut i lære. I tillegg har kartleggingen vurdert potensialet for bedre samarbeid med virksomheter om bruk av utstyr når elever er utplassert, samt undersøkt fylkeskommunenes og skolenes hms-rutiner ved anskaffelse og bruk av utstyr. 

Kartleggingen er basert på spørreundersøkelser blant samtlige videregående skoler i Norge og alle lærebedrifter som rekrutterer lærlinger fra de aktuelle programområdene. I tillegg er det gjennomført intensive caseundersøkelser ved åtte videregående skoler og intervju med representanter for opplæringsavdelinger, relevante myndighetsorgan og interessegrupper på nasjonalt nivå. 

Arbeidet har pågått i perioden mars 2015 - oktober 2016, og er gjennomført i samarbeid med professor Tobias Werler og stipendiat Åshild Berg Brekkhus fra Høgskolen i Bergen.