Resultatindikatorer for Erasmus+

[19.09.2018] i2e er engasjert som ekspert i et prosjekt for utvikling av resultatindikatorer for Erasmus+.

Prosjektet har som mål å bygge en modell som viser effektene av programmet for elever/studenter, lærere og utdanningsinstitusjoner. En modell for området yrkesopplæring er allerede utarbeidet og de første rapportene fra dette arbeidet vil bli publisert i løpet av året. Målet er å utrbeide tilsvarende modeller og indikatorsett for andre utdanningsområder. 

Arbeidet er initiert av en gruppe nasjonale programkoordinatorer, blant annet tidligere SIU (nå Diku) i Norge. ideas2evidence er engasjert for å gi metodiske råd og for å gjennomføre de kvantitative analysene og beregningene som indikatorsettet bygger på.

Kontaktperson for prosjektet hos ideas2evidence er Jostein Ryssevik.