Stor interesse for i2e-utredning

Publisert: 07.09.2022

ideas2evidence har nylig gjennomført en utredning av politiske styringsformer på oppdrag fra Stavanger kommune. Utredningen skal inngå som kunnskapsgrunnlag for en votering over å innføre parlamentarisme i kommunen. Jan Erik Grindheim og Hanna Jones fra ideas2evidence presenterte rapporten i et møte i Stavanger kommunestyre 5. september.

Rapporten har vakt oppsikt, og er blant annet omtalt i Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis og Kommunal Rapport.  

Vi ønsker Stavanger kommune lykke til med den videre prosessen, og håper rapporten kommer til nytte når kommunestyret skal fatte sin beslutning.

(Bilde: Stavanger Aftenblad)