Studentflyt og frafall i høyere utdanning

[08.02.2017] På oppdrag fra Universitetet i Bergen skal i2e analysere studentflyt og sektorfrafall i høyere utdanning i Norge.

Bakgrunnen for oppdraget er innføring av ny indikator for kandidatproduksjon f.o.m. 1.1.2017 som innebærer at deler av institusjonenes finansiering knyttes til antall uteksaminerte studenter med oppnådd grad. Uttellingen for avlagt grad vil gå til den institusjon som tildelte graden, selv om kandidaten har tatt større eller mindre deler av utdanningen ved andre institusjoner.

I oppdraget skal vi følge studiekarrierene til studentene som startet i 2010 for å undersøke blant annet hvor stor andel av disse som ferdigstilte sin grad ved institusjonen de startet utdanningen ved, hvor stor andel som hadde overgang til en annen institusjon (institusjonsfrafall) og hvor stor andel som sluttet å studere (sektorfrafall). Vi skal også undersøke retningen på studentflyten, blant annet mobilitet fra universiteter til høyskoler og fra høyskoler til universiteter.