Students at Risk

[03.03.2017] i2e skal bidra i evaluering av ordning som gir studentaktivister fra utviklingsland mulighet til å videreføre sine studier i Norge.

I 2014 vedtok Utenriksdepartementet (UD) å etablere en ny prøveordning innenfor menneskerettighetsfeltet kalt «Students at Risk» (StAR-ordningen). Utvikling og implementering av ordningen ble delegert til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Formålet med ordningen er "å gi studentaktivister fra utviklingsland mulighet til å videreføre sine studier i Norge, dersom de er utvist fra sine læresteder i hjemlandet".

UD ønsker nå å få evaluert ordningen. Evalueringen skal gjenomføres av SIU, men ideas2evidence skal bidra, bl.a. med intervjuer av relevante aktører som er involvert i arbeidet med ordningen, samt studenter som er deltakere i ordningen.

Arbeidet utføres innenfor ideas2evidence sin rammeavtale med SIU.