Nyheter

ideas2evidence skal evaluere NORPART

[03.03.2020] Ideas2evidence skal evaluere NORPART, partnerskapsprogrammet for akademisk samarbeid mellom Norge og utviklingsland, på oppdrag fra Diku. 

NORPART støtter langsiktig akademisk samarbeid og gjensidig...>>

Ny medarbeider ved Oslokontoret

[15.01.2020] Karianne Åsheim er ny ansatt i ideas2evidence og startet å jobbe ved vårt kontor i Oslo fra 8. januar 2020.

Karianne har nylig avlagt master i organisasjon og ledelse. I avhandlingen skrev hun om barnehagesektoren...>>

Evaluering av Aktivitetsskolen i Drammen

[14.01.2020] Bedre innhold, økt deltakelse og bedre kompetanse i Aktivitetsskolen i Drammen. 

Vista Analyse har i samarbeid med ideas2evidence evaluert prøveprosjekt med Aktivitetsskole (AKS) i Drammen, på oppdrag for...>>

Evaluering av Students at Risk-programmet

[02.01.2020] ideas2evidence skal evaluere Students at Risk-programmet på oppdrag fra Diku

Students at Risk er et program som gir studentaktivister fra utviklingsland som blir nektet adgang til læresteder i hjemlandet på grunn...>>

Kartlegging for Innovasjon Norge

[13.12.2019] Ideas2evidence skal bistå Innovasjon Norge i deres arbeid med ny strategi for internasjonaliseringsarbeid. 

Kartleggingen retter seg både mot bedrifter som benytter seg av Innovasjon Norges...>>

Oppdrag for Norges Bank

[02.12.2019] Norges Bank gir ideas2evidence i oppdrag å  gjennomføre en undersøkelse om kostnader med innenlands betalingsformidling.

Undrsøkelsen skal gjennomføres blant norske bedrifter og inng...>>

Integrering i kulturlivet

[02.12.2019] ideas2evidence skal kartlegge kunnskap om mangfold og inkludering i norsk kunst- og kulturliv på oppdrag fra Kulturrådet.

Oppdraget består av tre deler: 1) å kartlegge aktuell kunnskapsproduksjon...>>

Kvantitativ rapport om modulstrukturert forberedende voksenopplæring

[08.11.2019] Andre delrapport i evalueringen av forsøk med modulstrukturert forberedende voksenopplæring er nå levert.

I 2017 startet forsøket med modulstrukturert voksenopplæring, som er et svar på behovet...>>

Ny undersøkelse om kulturbruk blant studenter

[04.11.2019] I2e skal gjennomføre en spørreundersøkelse om kulturbruk blant studenter i Bergen.

På oppdrag fra forskere ved UiB, skal Ideas2evidence gjennomføre en spørreundersøkelse rettet mot...>>

Notat om modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

[24.10.2019] Første publikasjon i følgeevaluering av forsøk for voksne i yrkesfag. 

Ideas2evidence gjennomfører en følgeevaluering av forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring....>>