Nyheter

Ny medarbeider

[22.10.2018] Mari Rage Bråstein er ny ansatt i ideas2evidence og vil jobbe ved vårt Oslo-kontor.

Mari er nyutdannet master i statsvitenskap med fordypning i offentlig politikk og administrasjon og har det siste året jobbet i...>>

Evalueringsprisen 2018

[21.09.2018] Evaluerings-prisen 2018 gikk til rapport om statens boligsosiale virkemidler utarbeidet av Vista analyse i samarbeid med ideas2evidence.

I juryens begrunnelse sies det bl.a.: Evalueringen representerer et veldig grundig...>>

Resultatindikatorer for Erasmus+

[19.09.2018] i2e er engasjert som ekspert i et prosjekt for utvikling av resultatindikatorer for Erasmus+.

Prosjektet har som mål å bygge en modell som viser effektene av programmet for elever/studenter, lærere og...>>

Ny rammeavtale med Diku

[19.09.2018] Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) inngår ny rammeavtale med i2e.

Rammeavtalen omfatter gjennomføring av ulike utrednings- og analyseoppdrag for...>>

Ny rapport om Nettkino-forsøket

[03.09.2018] ideas2evidence har gjennomført en evaluering av Nettkino-forsøket.

Målet med Nettkino-prosjektet har vært å gjøre norsk kvalitetsfilm lettere tilgjengelig for publikum på en m...>>

Brukerundersøkelse blant utvekslingselever

[28.06.2018] ideas2evidence skal på oppdrag fra SIU gjennomføre en brukerundersøkelse blant utvekslingselever. 

Brukerundersøkelsen vil bestå av en underveis- og etterundersøkelse rettet mot...>>

Nytt oppdrag for Petroleumstilsynet

[05.06.2018] ideas2evidence skal utvikle og gjennomføre brukerundersøkelse på oppdrag fra Petroleumstilsynet. 

...>>

Nytt oppdrag for IMDi

[28.05.2018] ideas2evidence skal foreta en ekstern gjennomgang av IMDis kommuneundersøkelse. 

IMDi gjennomfører hvert år en undersøkelse til rådmenn og bydelsdirektører i Oslo om kommunenes arbeid...>>

Nytt oppdrag: Kandidat-undersøkelsen 2018

[13.04.2018] ideas2evidence har fått i oppdrag å gjennomføre Kandidatundersøkelsen 2018. Undersøkelsen er rettet mot studenter som fullførte en vitnemålsgivende utdanning i 2016 ved Universitetet...>>

Jobbsjansen gir resultater – nye rapporter ute nå

[13.04.2018] ideas2evidence gjennomfører for tiden en følgeevaluering av Jobbsjansen på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Som et ledd i evalueringen, er nå to rapporter tilgjengelige.

...>>