Nyheter

Oppdrag for Norges Bank

[02.12.2019] Norges Bank gir ideas2evidence i oppdrag å  gjennomføre en undersøkelse om kostnader med innenlands betalingsformidling.

Undrsøkelsen skal gjennomføres blant norske bedrifter og inng...>>

Integrering i kulturlivet

[02.12.2019] ideas2evidence skal kartlegge kunnskap om mangfold og inkludering i norsk kunst- og kulturliv på oppdrag fra Kulturrådet.

Oppdraget består av tre deler: 1) å kartlegge aktuell kunnskapsproduksjon...>>

Kvantitativ rapport om modulstrukturert forberedende voksenopplæring

[08.11.2019] Andre delrapport i evalueringen av forsøk med modulstrukturert forberedende voksenopplæring er nå levert.

I 2017 startet forsøket med modulstrukturert voksenopplæring, som er et svar på behovet...>>

Ny undersøkelse om kulturbruk blant studenter

[04.11.2019] I2e skal gjennomføre en spørreundersøkelse om kulturbruk blant studenter i Bergen.

På oppdrag fra forskere ved UiB, skal Ideas2evidence gjennomføre en spørreundersøkelse rettet mot...>>

Notat om modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

[24.10.2019] Første publikasjon i følgeevaluering av forsøk for voksne i yrkesfag. 

Ideas2evidence gjennomfører en følgeevaluering av forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring....>>

Ny individrapportering om Jobbsjansen

[08.10.2019] Ideas2evidence har utarbeidet en rapport om resultatene til Jobbsjansen i 2017 og 2018.

Jobbsjansen er en integreringsordning med mål om å øke innvandreres deltakelse i arbeidslivet eller i utdanning....>>

Vi fornyer organisasjonen

[02.07.2019] Vi vokser både i Bergen og Oslo og gjør endringer i organisasjonen.

Grunnet vekst i organisasjonen utnevnes det to avdelingsledere. Malin Dahle blir avdelingsleder i Bergen og Hilde Lerfaldet blir avdelingsleder i Oslo...>>

Vi har levert ny rapport for Diku om VET-mobilitet

[26.06.2019] Rapporten omhandler erfaringer og utbytte av VET-mobilitet i fag- og yrkesopplæringen.

Undersøkelsen inngår som en del av Dikus arbeid med å kartlegge og analysere utdanningsinstitusjoners deltakelse i...>>

Ny medarbeider ved Bergenskontoret

[14.06.2019] Hanna Jones er ny ansatt i ideas2evidence og startet å jobbe ved vårt hovedkontor i Bergen fra 11. juni 2019.

Hanna er nyutdannet master i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. I løpet av graden har...>>

I2e evaluerer regjeringens Panorama-strategi

[14.06.2019] Nytt oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

Panorama er regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. Formålet med evalueringen er...>>