Nyheter

Vellykket prøveperiode for Filmfond Nord

[30.3.2015] ideas2evidence har evaluert det regionale filmfondet for Nordland og Finnmark.

Filmfond Nord ble opprettet i 2012 og evalueringen presenterer resultatene av de tre første årene av Filmfond Nords virksomhet. Med...>>

Konsekvensutredning

[04.03.2015] ideas2evidence engasjert i planarbeid for Bømoen.

I forbindelse med arbeidet med ny områdereguleringsplan for Bømoen på Voss skal ideas2evidence gjennomføre to tematiske konsekvensutredninger; en...>>

Oppdrag for Lærdal kommune

[04.03.2015] ideas2evidence skal kartlegge kompetanse og næringsstruktur i Lærdal kommune.

Lærdal Næringsutvikling har gitt ideas2evidence i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av hva kompetanse som...>>

Culture Action Europe

[04.03.2015] ideas2evidence skal kartlegge kommunikasjonsnettverk.

Culture Action Europe er en nettverksorganisasjon for europeiske kulturorganisasjoner (http://cultureactioneurope.org...>>

Ansvarsdeling i barnevernet

[19.2.2015] i2e og Vista Analyse skal utrede alternativer for ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

Oppdraget er gitt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Utredningen...>>

Ressursbruk og resultater i flyktningarbeidet

[11.2.2015] Bærum kommune har engasjert ideas2evidence for å gjennomgå kommunens flyktningarbeid.

Kommunen ønsker å se nærmere på egen ressursbruk og resultater innenfor flyktningefeltet, og...>>

i2e utreder kvalifiseringsløp for NAV

[9.2.2015] ideas2evidence skal gjennomføre en utredning av gode grep for oppstart og oppfølging av kvalifiseringsløp.

Oppdraget er gitt av NAV Oslo, og tar form av en litteraturstudie. Utredningen skal legge vekt på f...>>

Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane

[23.1.2015] Januarbarometeret for Sogn og Fjordane blir lansert i dag.

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket og viser verksemdene sine forventingar til det komande året. Årets januarbarometer...>>

Rapport om filmbransjen i Nord-Norge

[12.1.2015] En fersk rapport om den nord-norske filmbransjen legges frem på TIFF i dag. 

ideas2evidence har på oppdrag for Innovasjon Norge kartlagt filmbransjen i Nordland, Troms og Finnmark. 

Målet for...>>

Nytt Næringsbarometer for Hordaland

[05.01.2015] Januar-utgaven av Næringsbarometeret for Hordaland blir publisert i dag.

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket, og gir en oversikt over arbeidsmarkedet og fremtidsutsiktene i det lokale...>>