Nyheter

Undersøkelse for UiS

[17.06.2013] Universitetet i Stavanger skal gjennomføre en arbeidsgiverundersøkelse og har gitt oppdraget til ideas2evidence.

Universitetet i Stavanger (UIS) ønsker å gjennomføre en arbeidsgiverundersø...>>

Vestlandets næringsliv i tall

[17.06.2013] Tre nye dataårganger med nøkkeltall for Vestlandsrådet og Business Region Bergen skal utarbeides av ideas2evidence.

ideas2evidence har over flere år utarbeidet nøkkeltall for utvalgte næringer...>>

Uniped evaluert

12.06.2013] Resultatene fra evalueringen av det universitetspedagogiske kurstilbudet ved Universitetet i Bergen ble lagt frem for UiBs utdanningsutvalg i dag. 

Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra...>>

Filmfestivaler

[07.06.2013] ideas2evidence har fått i oppdrag fra Film & Kino å gjennomføre en studie av norske filmfestivaler.

Gjennom spørreundersøkelse til alle festivalledere og dybdeintervju med ledere for utvalgte...>>

Nytt næringsbarometer for Sogn og Fjordane

[06.06.2013] Mai-utgaven av Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane blir publisert i dag. 

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. I tillegg til å gi en oversikt over arbeidsmarkedet og...>>

Nytt næringsbarometer for Hordaland

Januar-utgaven av Næringsbarometeret for Hordaland blir publisert i dag.

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket, og gir en oversikt over arbeidsmarkedet og fremtidsutsiktene i det lokale næ...>>

Vestnorsk filmstrategi

[10.04.2013] ideas2evidence skal bidra i utviklingen av en samlet vestnorsk filmstrategi for Vestlandsrådet.

Vestlandsrådet, som er et samarbeidsorgan for de fire fylkene på Vestlandet, har bedt ideas2evidence om å bidra i utarbeidelsen av en...>>

Kultur, kroner, kreativitet

 [04.03.2013] Analyse av kunst- og kultursektorens økonomiske betydning legges fram.

ideas2evidence sin analyse av kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning for Bergen og Hordaland  legges fram p...>>

Kartlegging for Difi

 [01.03.2013] Statlige etaters informasjon om klagemuligheter skal kartlegges.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har engasjert ideas2evidence til å kartlegge statlige etaters informasjon om klagemuligheter og vente- og...>>

SME Performance Review

 [21.01.2013] ideas2evidence norsk ekspert i prosjekt for EU-kommisjonen.

ideas2evidence skal bidra som norsk eksepert i prosjektet Study on the SME Performance Review 2012 - en komparativ studie av offentlig politikk overfor små og...>>