Nyheter

Kartlegging for Difi

 [01.03.2013] Statlige etaters informasjon om klagemuligheter skal kartlegges.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har engasjert ideas2evidence til å kartlegge statlige etaters informasjon om klagemuligheter og vente- og...>>

SME Performance Review

 [21.01.2013] ideas2evidence norsk ekspert i prosjekt for EU-kommisjonen.

ideas2evidence skal bidra som norsk eksepert i prosjektet Study on the SME Performance Review 2012 - en komparativ studie av offentlig politikk overfor små og...>>

Ny kontrakt for EU-kommisjonen

 [03.01.2013] Tre nye årganger av Union Innovation Scoreboard skal utvikles av ideas2evidence.

ideas2evidence har sammen med tre europeiske partnere fått i oppdrag fra EU-kommisjonen å utvikle indikatorsettet Innovation...>>

Næringsbarometer for Hordaland

[03.01.2013] Januar-utgaven av Næringsbarometeret for Hordaland blir lansert i dag.

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. I tillegg til en oversikt over fremtidsutsiktene i de ulike næringene i...>>

Evaluering av Uniped

[08.11.12] ideas2evidence skal evaluere Uniped ved Universitetet i Bergen.

ideas2evidence har fått i oppdrag fra Universitetet i Bergen å evaluere den universitetspedagogiske enheten ved institusjonen. Evalueringen skal vurdere i...>>

Innflyttingsfest

 [05.11.12] Bilder fra innflyttingsfest.

ideas2evidence er nå på plass i nye lokaler i Villaveien 5 og markerte dette med en innflyttingsfest for oppdragsgivere, samarbeidspartnere og venner fredag 2. november. 

...>>

Tilflyttingstiltak

[11.10.2012] ideas2evidence har levert en katalog med oversikt over tilflyttingsarbeid i distriktene.

Katalogen inneholder oversikt over tilflyttingsarbeid i kommuner og regioner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet i perioden...>>

Vi flytter!

[03.10.2012] ideas2evidence vokser og har behov for større plass. I løpet av oktober flytter vi derfor fra våre kontorer i Sigurdsgate 8 til nye, flotte lokaler i Villaveien 5.  

Villaveien 5 ligger sentralt til p...>>

Nye medarbeidere

[03.10.12] ideas2evidence har ansatt to nye medarbeidere.

Pelle Engesæter er samfunnsgeograf med over 20 års erfaring fra forsknings- og utredningsarbeid, undervisning og konsulentvirksomhet. Han kommer fra en stilling som seniorr...>>

Surveylang levert

[04.09.12] Fremmedspråk-kunnskapene blant europeiske skolebarn kartlagt.

Sluttrapportene fra prosjektet European Survey on Language Competences (ESLC) er nylig publisert. Prosjektet, som er gjennomført på oppdrag for EU-...>>