Nyheter

Surveylang levert

[04.09.12] Fremmedspråk-kunnskapene blant europeiske skolebarn kartlagt.

Sluttrapportene fra prosjektet European Survey on Language Competences (ESLC) er nylig publisert. Prosjektet, som er gjennomført på oppdrag for EU-...>>

Samarbeid med Musgrave Analytics

[26.06.2012] ideas2evidence har inngått samarbeid med Musgrave Analytics som et ledd i vår internasjonale satsing.

Samarbeidet med Musgrave Analytics Limited gj...>>

Næringsbarometer for Sogn og Fjordane

[30.5.2012] Mai-utgaven av Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane 2012 blir lansert i dag.

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. I mai-utgaven retter vi særlig oppmerksomheten mot arbeidsmarkedet...>>

Ringvirkninger av kunst og kultur

[29.05.2012] ideas2evidence skal gjennomføre en ringvirkningsstudie av kunst- og kultursektoren i Hordaland.

Dette innebærer en analyse på flere nivå. For det første vil vi se på sektorens direkte ø...>>

Næringsbarometer for Hordaland

[22.5.2012] Mai-utgaven av Næringsbarometeret for Hordaland 2012 blir lansert i dag.

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. I mai-utgaven retter vi særlig oppmerksomheten mot arbeidsmarkedet, og...>>

Rapport om dataspillbransjen

[23.04.12] ideas2evidence har kartlagt den norske dataspillbransjen.

Kartleggingen er gjennomført på oppdrag fra Kulturdepartementet. Rapporten gir en komplett oversikt over norske selskap som utvikler og produserer dataspill og...>>

Innovation Union Scoreboard

[23.04.2012] ideas2evidence har utviklet interaktivt dashboard for EU-kommisjonen.

ideas2evidence har sammen med en gruppe europeiske partnere fått i oppdrag fra EU-kommisjonen å utvikle indikatorsettet Innovation Union Scoreboard(...>>

Kino i sentrum

[30.03.12] ideas2evidence har gjennomført en studie av kinoens betydning for sentrumskjernen i Bergen.

Formålet med studien har først og fremst vært å beskrive og tallfeste de økonomiske ringvirkningene av...>>

Næringsbarometeret 2012 lansert

[09.02.12] Årets første utgave av Næringsbarometeret er nå fullført.

Næringsbarometeret for Hordaland ble lansert 7. februar, mens Næringsbaromeret for Sogn og Fjordane publiseres fredag 10. februar...>>

Næringsbarometeret 2012-2013

[04.01.12] ideas2evidence skal utarbeide Næringsbarometer for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Næringsbarometeret skal gi en analyse av næringsliv og offentlig virksomhet i Hordaland og Sogn og Fjordane der fokus skal være...>>