Nyheter

Kino i sentrum

[30.03.12] ideas2evidence har gjennomført en studie av kinoens betydning for sentrumskjernen i Bergen.

Formålet med studien har først og fremst vært å beskrive og tallfeste de økonomiske ringvirkningene av...>>

Næringsbarometeret 2012 lansert

[09.02.12] Årets første utgave av Næringsbarometeret er nå fullført.

Næringsbarometeret for Hordaland ble lansert 7. februar, mens Næringsbaromeret for Sogn og Fjordane publiseres fredag 10. februar...>>

Næringsbarometeret 2012-2013

[04.01.12] ideas2evidence skal utarbeide Næringsbarometer for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Næringsbarometeret skal gi en analyse av næringsliv og offentlig virksomhet i Hordaland og Sogn og Fjordane der fokus skal være...>>

Kartlegging av norsk dataspillbransje

[14.12.11] ideas2evidence skal gjennomføre en kartlegging av landets dataspillbransje.

Kulturdepartementet har engasjert ideas2evidence til å gjennomføre en kartlegging av den norske dataspillnæringen.

...>>

Underveisevaluering av prosjektet "Klart språk i staten"

[09.12.11] ideas2evidence har gjennomført første del av en større evaluering av prosjektet "Klart språk i staten".

Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og...>>

Ny rapport

[09.12.11] Evaluering av de regionale filmfondene i Norge.

ideas2evidence har gjennomført en evaluering av prøveordningen med statlig støtte til de regionale filmfondene på oppdrag fra Kulturdepartementet.

M...>>

Rapporteringssystem

[01.12.11] ideas2evidence utvikler rapporteringssystem for opplæring innenfor kriminalomsorgen.

Systemet består av flere web-baserte registreringsskjema og automatisk generering av aggregerte rapporter og er utviklet i Confirmit....>>

Ny rapport: Frivillig sektor som integreringsarena

[01.12.11] Evaluering av intensjonsavtalen mellom IMDi og frivillige organisasjoner.

ideas2evidence har gjennomført en evaluering av intensjonsavtalen mellom IMDi og seks frivillige organisasjoner. I evalueringen har vi vurdert bå...>>

Nye prosjekt for Vestlandsrådet og BRB

[13.11.11] Business Region Bergen (BRB) og Vestlandsrådet har engasjert ideas2evidence til å utarbeide nye nøkkeltall.

På oppdrag for BRB skal ideas2evidence utarbeide nøkkeltall for utvalgte næringer i...>>

Ny rapport

[30.10.11] Regionale aktører sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet.

ideas2evidence har i samarbeid med Møreforskning i Volda gjennomført en kartlegging av de regionale aktørene p...>>