Nyheter

Klart språk i staten

[09.05.2011] ideas2evidence har fått i oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) å evaluere prosjektet "Klart språk i staten".

Prosjektet, som ble etablert i 2008 og offisielt lansert i...>>

European Innovation Scoreboard

[15.04.2011] ideas2evidence skal delta i utviklingen av viktig europeisk indikatorsett.

ideas2evidence har sammen med en gruppe europeiske partnere fått i oppdrag fra EU-kommisjonen å utvikle de neste to årgangene av...>>

Nytt prosjekt for IMDi

[07.04.2011] Evaluering av avtaler med frivillige organisasjoner.

IMDi har inngått intensjonsavtaler med 6 landsomfattende frivillige organisasjoner med tanke på å involvere disse organisasjonenes lokalavdelinger i lokalt...>>

Ny rapport

[15.02.2011] Rapport om arbeidsmarkedet for kandidater fra UiB lansert i dag.

ideas2evidence lanserer i dag en fersk undersøkelse av arbeidsmarkedet for uteksaminerte kandidater fra Universitetet i Bergen.

Undersøkelsen...>>

Ny rapport

[14.02.11] Rapport om regionale traineeprogram ferdigstilt.

ideas2evidence har lagt fram en ny rapport som evaluerer bruken av regionale trainee-ordninger som virkemiddel for å tiltrekke og beholde unge mennesker med høy kompetanse...>>

Pris for datavisualisering

[17.12.2010] ideas2evidence vinner pris for datavisualisering på MediArenas "hackday".
Prisen ble vunnet i samarbeid med CMR Computing og designbyrået Haltenbanken - et lag som ble sammensatt for anledningen. Ideen som ble...>>

Prosjekt for Riksarkivet

[12.11.2010] Utvikling av rapporteringssystem.

Ideas2evidence har fått i oppdrag fra Riksarkivet å utvikle en løsning for årlig rapportering fra kommuner, fylkeskommuner og interkommunale arkiv om status for det lokale...>>

Nye nettsider

[25.10.2010] ideas2evidence lanserer nye nettsider.

ideas2evidence vokser og utvider virksomheten. Dette har krevd nye nettsider som bedre reflekter hvem vi er og hva vi kan tilby. De nye sidene vil gi oss muligheter til å presentere et...>>

Maritime nøkkeltall

[22.10.2010] Framlegging av rapport for Vestlandsrådet.

ideas2evidence sine nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet ble lagt frem for Vestlandsrådets samling i Molde 21.-22. oktober 2010. Må...>>

Ny evaluering

[27.09.2010] ideas2evidence skal evaluere regionale traineeordninger. 

Prosjektet blir gjennomført på oppdrag fra Distriktssenteret under Kommunal- og regionaldepartementet og ble vunnet i en åpen anbudskonkurranse...>>