Nyheter

Underveisevaluering av prosjektet "Klart språk i staten"

[09.12.11] ideas2evidence har gjennomført første del av en større evaluering av prosjektet "Klart språk i staten".

Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og...>>

Ny rapport

[09.12.11] Evaluering av de regionale filmfondene i Norge.

ideas2evidence har gjennomført en evaluering av prøveordningen med statlig støtte til de regionale filmfondene på oppdrag fra Kulturdepartementet.

M...>>

Rapporteringssystem

[01.12.11] ideas2evidence utvikler rapporteringssystem for opplæring innenfor kriminalomsorgen.

Systemet består av flere web-baserte registreringsskjema og automatisk generering av aggregerte rapporter og er utviklet i Confirmit....>>

Ny rapport: Frivillig sektor som integreringsarena

[01.12.11] Evaluering av intensjonsavtalen mellom IMDi og frivillige organisasjoner.

ideas2evidence har gjennomført en evaluering av intensjonsavtalen mellom IMDi og seks frivillige organisasjoner. I evalueringen har vi vurdert bå...>>

Nye prosjekt for Vestlandsrådet og BRB

[13.11.11] Business Region Bergen (BRB) og Vestlandsrådet har engasjert ideas2evidence til å utarbeide nye nøkkeltall.

På oppdrag for BRB skal ideas2evidence utarbeide nøkkeltall for utvalgte næringer i...>>

Ny rapport

[30.10.11] Regionale aktører sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet.

ideas2evidence har i samarbeid med Møreforskning i Volda gjennomført en kartlegging av de regionale aktørene p...>>

Tilflytting

[16.08.2011] ideas2evidence skal sammen med Norut evaluere effektene av tiltak for å få folk til å flytte til og bli boende i Distrikts-Norge.

Oppdragsgiver er Distriktssenteret. Bakgrunnen for prosjektet er at de fleste...>>

Nytt prosjekt for Distriktssenteret

[16.08.2011] Lokalt utviklingsarbeid på Vestlandet

Ideas2evidence har sammen med Møreforsking Volda fått i oppdrag av Distriktssenteret å analysere hvordan det lokale utviklingsarbeidet forvaltes i de fire...>>

Ny rapport for IMDi

[16.06.2011] Tilrettelegging av offentlig informasjon for innvandrere.

ideas2evidence lanserer en rapport om offentlige tjenesteyteres kommunikasjon med innvandrerbefolkningen.

Studien fokuserer på policy og praksis når det...>>

Norsk filmpolitikk

[30.05.2011] ideas2evidence skal evaluere ordningen med statlig støtte til regionale filmfond på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Den statlige støtten til de regionale filmfondene er et element i omleggingen av den norske...>>