Nyheter

Nye prosjekt for Vestlandsrådet og BRB

[13.11.11] Business Region Bergen (BRB) og Vestlandsrådet har engasjert ideas2evidence til å utarbeide nye nøkkeltall.

På oppdrag for BRB skal ideas2evidence utarbeide nøkkeltall for utvalgte næringer i...>>

Ny rapport

[30.10.11] Regionale aktører sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet.

ideas2evidence har i samarbeid med Møreforskning i Volda gjennomført en kartlegging av de regionale aktørene p...>>

Tilflytting

[16.08.2011] ideas2evidence skal sammen med Norut evaluere effektene av tiltak for å få folk til å flytte til og bli boende i Distrikts-Norge.

Oppdragsgiver er Distriktssenteret. Bakgrunnen for prosjektet er at de fleste...>>

Nytt prosjekt for Distriktssenteret

[16.08.2011] Lokalt utviklingsarbeid på Vestlandet

Ideas2evidence har sammen med Møreforsking Volda fått i oppdrag av Distriktssenteret å analysere hvordan det lokale utviklingsarbeidet forvaltes i de fire...>>

Ny rapport for IMDi

[16.06.2011] Tilrettelegging av offentlig informasjon for innvandrere.

ideas2evidence lanserer en rapport om offentlige tjenesteyteres kommunikasjon med innvandrerbefolkningen.

Studien fokuserer på policy og praksis når det...>>

Norsk filmpolitikk

[30.05.2011] ideas2evidence skal evaluere ordningen med statlig støtte til regionale filmfond på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Den statlige støtten til de regionale filmfondene er et element i omleggingen av den norske...>>

Klart språk i staten

[09.05.2011] ideas2evidence har fått i oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) å evaluere prosjektet "Klart språk i staten".

Prosjektet, som ble etablert i 2008 og offisielt lansert i...>>

European Innovation Scoreboard

[15.04.2011] ideas2evidence skal delta i utviklingen av viktig europeisk indikatorsett.

ideas2evidence har sammen med en gruppe europeiske partnere fått i oppdrag fra EU-kommisjonen å utvikle de neste to årgangene av...>>

Nytt prosjekt for IMDi

[07.04.2011] Evaluering av avtaler med frivillige organisasjoner.

IMDi har inngått intensjonsavtaler med 6 landsomfattende frivillige organisasjoner med tanke på å involvere disse organisasjonenes lokalavdelinger i lokalt...>>

Ny rapport

[15.02.2011] Rapport om arbeidsmarkedet for kandidater fra UiB lansert i dag.

ideas2evidence lanserer i dag en fersk undersøkelse av arbeidsmarkedet for uteksaminerte kandidater fra Universitetet i Bergen.

Undersøkelsen...>>