Nyheter

FOU i maritim sektor

[02.10.2009] Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen

Ideas2evidence har vært engasjert av Business Region Bergen og Maritimt Forum, Bergensregionen til å gjennomf...>>

Ny rapport

[24.09.2009] Vestlandets filmnæring - mellom nasjonsbygging og regional utvikling
 

Ideas2evidence har vært engasjert av Vestnorsk Filmsenter, Filmfondet Fuzz og Vestnorsk Filmkommisjon til å gjennomføre...>>

Ny rapport

[12.11.2007] Lidenskap og levevei - en studie av utvalgte kulturnæringer i Hordaland

ideas2evidence har vært engasjert av Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Innovasjon Norge til å gjennomføre en studie av...>>