Nyheter

Ny individrapportering om Jobbsjansen

[08.10.2019] Ideas2evidence har utarbeidet en rapport om resultatene til Jobbsjansen i 2017 og 2018.

Jobbsjansen er en integreringsordning med mål om å øke innvandreres deltakelse i arbeidslivet eller i utdanning....>>

Vi fornyer organisasjonen

[02.07.2019] Vi vokser både i Bergen og Oslo og gjør endringer i organisasjonen.

Grunnet vekst i organisasjonen utnevnes det to avdelingsledere. Malin Dahle blir avdelingsleder i Bergen og Hilde Lerfaldet blir avdelingsleder i Oslo...>>

Vi har levert ny rapport for Diku om VET-mobilitet

[26.06.2019] Rapporten omhandler erfaringer og utbytte av VET-mobilitet i fag- og yrkesopplæringen.

Undersøkelsen inngår som en del av Dikus arbeid med å kartlegge og analysere utdanningsinstitusjoners deltakelse i...>>

Ny medarbeider ved Bergenskontoret

[14.06.2019] Hanna Jones er ny ansatt i ideas2evidence og startet å jobbe ved vårt hovedkontor i Bergen fra 11. juni 2019.

Hanna er nyutdannet master i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. I løpet av graden har...>>

I2e evaluerer regjeringens Panorama-strategi

[14.06.2019] Nytt oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

Panorama er regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. Formålet med evalueringen er...>>

Ny medarbeider ved Oslokontoret

[16.05.2019] Synne Granum Sætrang er ny ansatt i ideas2evidence og vil jobbe ved vårt kontor i Oslo fra 1. mai 2019.

Synne er utdannet master i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hennes kjerneområder er frivillighet,...>>

Kommunal organisering

[25.04.2019] ideas2evidence i samarbeid med UiB og Norce skal gjennomføre den neste undersøkelsen om kommunal organisering på oppdrag for KMD.

Data om kommunal- og fylkeskommunal organisering har vært samlet inn siden...>>

Ny undersøkelse for Kompetanse Norge

[24.04.2019] I2e skal gjennomføre et oppdrag som skal gi kunnskap om hvilke faktorer som er viktige for kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere. Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er et...>>

Ny undersøkelse for Diku

[21.03.2019] I2e skal gjennomføre en kvalitativ undersøkelse om elev- og ansattutveksling på yrkesfag.

På oppdrag for Diku gjennomfører ideas2evidence en kvalitativ undersøkelse om bruk av...>>

Ny medarbeider ved Bergenskontoret

[20.03.2019] Amund Eikrem er ny ansatt i ideas2evidence og vil jobbe ved vårt kontor i Bergen.

Amund er utdannet master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen, og har kompetanse innen blant annet utdanning, arbeidsmarked og...>>