Nyheter

Ny rapport

[24.09.2009] Vestlandets filmnæring - mellom nasjonsbygging og regional utvikling
 

Ideas2evidence har vært engasjert av Vestnorsk Filmsenter, Filmfondet Fuzz og Vestnorsk Filmkommisjon til å gjennomføre...>>

Ny rapport

[12.11.2007] Lidenskap og levevei - en studie av utvalgte kulturnæringer i Hordaland

ideas2evidence har vært engasjert av Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Innovasjon Norge til å gjennomføre en studie av...>>