Nyheter

Pris for datavisualisering

[17.12.2010] ideas2evidence vinner pris for datavisualisering på MediArenas "hackday".
Prisen ble vunnet i samarbeid med CMR Computing og designbyrået Haltenbanken - et lag som ble sammensatt for anledningen. Ideen som ble...>>

Prosjekt for Riksarkivet

[12.11.2010] Utvikling av rapporteringssystem.

Ideas2evidence har fått i oppdrag fra Riksarkivet å utvikle en løsning for årlig rapportering fra kommuner, fylkeskommuner og interkommunale arkiv om status for det lokale...>>

Nye nettsider

[25.10.2010] ideas2evidence lanserer nye nettsider.

ideas2evidence vokser og utvider virksomheten. Dette har krevd nye nettsider som bedre reflekter hvem vi er og hva vi kan tilby. De nye sidene vil gi oss muligheter til å presentere et...>>

Maritime nøkkeltall

[22.10.2010] Framlegging av rapport for Vestlandsrådet.

ideas2evidence sine nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet ble lagt frem for Vestlandsrådets samling i Molde 21.-22. oktober 2010. Må...>>

Ny evaluering

[27.09.2010] ideas2evidence skal evaluere regionale traineeordninger. 

Prosjektet blir gjennomført på oppdrag fra Distriktssenteret under Kommunal- og regionaldepartementet og ble vunnet i en åpen anbudskonkurranse...>>

Nytt prosjekt

[14.07.2010]: ideas2evidence skal studere arbeidsmarkedet for kandidater fra Universitetet i Bergen.

ideas2evidence har fått i oppdrag fra Universitetet i Bergen å gjennomføre en analyse av arbeidsmarkedet for...>>

Regionale nøkkeltall

[11.05.2010] Nøkkeltall for Business Region Bergen overlevert.

ideas2evidence har på oppdrag fra Business Region Bergen utarbeidet et sett nøkkeltall for de viktigste næringene i regionen. Dette gjelder næ...>>

Informasjonsgrafikk for BT

[31.03.2010] ideas2evidence har innledet et prøvesamarbeid med Bergens Tidende hvor vi skal utvikle interaktiv informasjonsgrafikk til BT.no.

Målsettingen er å utvikle nyhetsgrafikk, såkalte infographs, som...>>

Visualisering av helsedata

[31.01.2010]  ideas2evidence skal utvikle "data dashboards" for engelske helsedata for Tribal Group.

Ideas2evidence har fått en kontrakt med det engelske kosulentselskapet...>>

FOU i maritim sektor

[02.10.2009] Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen

Ideas2evidence har vært engasjert av Business Region Bergen og Maritimt Forum, Bergensregionen til å gjennomf...>>