Nyheter

Nytt prosjekt

[14.07.2010]: ideas2evidence skal studere arbeidsmarkedet for kandidater fra Universitetet i Bergen.

ideas2evidence har fått i oppdrag fra Universitetet i Bergen å gjennomføre en analyse av arbeidsmarkedet for...>>

Regionale nøkkeltall

[11.05.2010] Nøkkeltall for Business Region Bergen overlevert.

ideas2evidence har på oppdrag fra Business Region Bergen utarbeidet et sett nøkkeltall for de viktigste næringene i regionen. Dette gjelder næ...>>

Informasjonsgrafikk for BT

[31.03.2010] ideas2evidence har innledet et prøvesamarbeid med Bergens Tidende hvor vi skal utvikle interaktiv informasjonsgrafikk til BT.no.

Målsettingen er å utvikle nyhetsgrafikk, såkalte infographs, som...>>

Visualisering av helsedata

[31.01.2010]  ideas2evidence skal utvikle "data dashboards" for engelske helsedata for Tribal Group.

Ideas2evidence har fått en kontrakt med det engelske kosulentselskapet...>>

FOU i maritim sektor

[02.10.2009] Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen

Ideas2evidence har vært engasjert av Business Region Bergen og Maritimt Forum, Bergensregionen til å gjennomf...>>

Ny rapport

[24.09.2009] Vestlandets filmnæring - mellom nasjonsbygging og regional utvikling
 

Ideas2evidence har vært engasjert av Vestnorsk Filmsenter, Filmfondet Fuzz og Vestnorsk Filmkommisjon til å gjennomføre...>>

Ny rapport

[12.11.2007] Lidenskap og levevei - en studie av utvalgte kulturnæringer i Hordaland

ideas2evidence har vært engasjert av Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Innovasjon Norge til å gjennomføre en studie av...>>