Nyheter

Nytt oppdrag for UiT

[30.10.2018] Universitetet i Tromsø har gitt I2e i oppdrag å gjennomføre sine neste kandidatundersøkelser.

UiT Norges arktiske universitet har gjennomført undersøkelser blant sine uteksaminerte...>>

Evaluering av forsøk for NAV Tiltak Oslo

[23.10.18] ideas2evidence har evaluert et kvalifiseringstiltak for minoritetsspråklige kvinner.

I perioden august 2017 - august 2018 har det i regi av NAV Tiltak Oslo blitt gjennomført et forsøk som kombinerer arbeidstrening...>>

Ny rapport for IMDi

[22.10.2018] I2e har på oppdrag fra IMDi vurdert Kommuneundersøkelsens formål, innhold, metoder og hvordan resultatene brukes.

IMDi har i perioden 2014-2017 gjennomført en årlig undersøkelse blant kommuner...>>

Ny medarbeider

[22.10.2018] Mari Rage Bråstein er ny ansatt i ideas2evidence og vil jobbe ved vårt Oslo-kontor.

Mari er nyutdannet master i statsvitenskap med fordypning i offentlig politikk og administrasjon og har det siste året jobbet i...>>

Evalueringsprisen 2018

[21.09.2018] Evaluerings-prisen 2018 gikk til rapport om statens boligsosiale virkemidler utarbeidet av Vista analyse i samarbeid med ideas2evidence.

I juryens begrunnelse sies det bl.a.: Evalueringen representerer et veldig grundig...>>

Resultatindikatorer for Erasmus+

[19.09.2018] i2e er engasjert som ekspert i et prosjekt for utvikling av resultatindikatorer for Erasmus+.

Prosjektet har som mål å bygge en modell som viser effektene av programmet for elever/studenter, lærere og...>>

Ny rammeavtale med Diku

[19.09.2018] Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) inngår ny rammeavtale med i2e.

Rammeavtalen omfatter gjennomføring av ulike utrednings- og analyseoppdrag for...>>

Ny rapport om Nettkino-forsøket

[03.09.2018] ideas2evidence har gjennomført en evaluering av Nettkino-forsøket.

Målet med Nettkino-prosjektet har vært å gjøre norsk kvalitetsfilm lettere tilgjengelig for publikum på en m...>>

Brukerundersøkelse blant utvekslingselever

[28.06.2018] ideas2evidence skal på oppdrag fra SIU gjennomføre en brukerundersøkelse blant utvekslingselever. 

Brukerundersøkelsen vil bestå av en underveis- og etterundersøkelse rettet mot...>>

Nytt oppdrag for Petroleumstilsynet

[05.06.2018] ideas2evidence skal utvikle og gjennomføre brukerundersøkelse på oppdrag fra Petroleumstilsynet. 

...>>