Nyheter

Jobbsjansen styrker deltakernes muligheter

[11.03.2019] ideas2evidence gjennomfører for tiden en følgeevaluering av Jobbsjansen på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Som et ledd i evalueringen, er nå delrapport to tilgjengelig. Det overordnede...>>

Kandidatundersøkelsen 2018

[17.01.2019] ideas2evidence har på oppdrag for Sammen Råd & Karriere gjennomført Kandidatundersøkselen 2018. 

Undersøkelsen er rettet mot kandidater fra høyere utdanningsinstitusjoner p...>>

Jobb i ideas2evidence

[01.11.2018] Ideas2evidence har økende oppdragsmengde og ønsker å ansette nye medarbeidere i Bergen og Oslo.        

Akkurat nå er vi på jakt etter:

  1. En seniorutreder til...>>

Rapport om modulstrukturert voksenopplæring

[01.11.2018] Første delrapport i evaluering av forsøk med modulstrukturert voksenopplæring er nå levert.

Det ble i 2017 startet forsøk med modulstrukturert voksenopplæring innenfor grunnskolen og fag- og...>>

Oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet

[01.11.2018] AVdir har gitt i2e i oppdrag å evaluere tilskuddsordning til frivillige organisasjoner.

Tilskuddsordningen Frivillig arbeid og sosial ekskludering ble etablert i 2008, og skal blant annet styrke dialogen og samarbeidet med...>>

Nytt oppdrag for UiT

[30.10.2018] Universitetet i Tromsø har gitt I2e i oppdrag å gjennomføre sine neste kandidatundersøkelser.

UiT Norges arktiske universitet har gjennomført undersøkelser blant sine uteksaminerte...>>

Evaluering av forsøk for NAV Tiltak Oslo

[23.10.18] ideas2evidence har evaluert et kvalifiseringstiltak for minoritetsspråklige kvinner.

I perioden august 2017 - august 2018 har det i regi av NAV Tiltak Oslo blitt gjennomført et forsøk som kombinerer arbeidstrening...>>

Ny rapport for IMDi

[22.10.2018] I2e har på oppdrag fra IMDi vurdert Kommuneundersøkelsens formål, innhold, metoder og hvordan resultatene brukes.

IMDi har i perioden 2014-2017 gjennomført en årlig undersøkelse blant kommuner...>>

Ny medarbeider

[22.10.2018] Mari Rage Bråstein er ny ansatt i ideas2evidence og vil jobbe ved vårt Oslo-kontor.

Mari er nyutdannet master i statsvitenskap med fordypning i offentlig politikk og administrasjon og har det siste året jobbet i...>>

Evalueringsprisen 2018

[21.09.2018] Evaluerings-prisen 2018 gikk til rapport om statens boligsosiale virkemidler utarbeidet av Vista analyse i samarbeid med ideas2evidence.

I juryens begrunnelse sies det bl.a.: Evalueringen representerer et veldig grundig...>>