Nyheter

Underveisevaluering av Fjell 2020

[10.10.2017] i2e, Vista Analyse og Norconsult har underveisevaluert områdesatsingen Fjell 2020 for Drammen kommune. 

Fjell 2020 er en politisk initiert satsing i drabantbyen Fjell. Bakgrunnen var at SSBs levekårsindeks i...>>

Evaluering av valget

[12.09.2017] i2e skal evaluere gjennomføringen av valget 2017 for KMD.

Komunal- og moderniseringsdepartementet ønsker en evaluering av hvordan Valgdirektoratet har løst utvalgte oppgaver knyttet til valggjennomfø...>>

Nytt oppdrag for Udir

[05.09.2017] i2e skal utarbeide utstyrsrapporter for ni utdanningsprogram i videregående opplæring.

Ideas2evidence har tidligere gjennomført en omfattende kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående oppl...>>

Vi styrker vårt Oslo-kontor

[04.09.2017] Lisa Knatterud Wold er ny ansatt i ideas2evidence.

Lisa kommer fra en stilling som rådgiver i forvaltningsrevisjonsavdelingen i Riksrevisjonen, og fra en stilling som Senior Analyst i Leger uten grenser. Lisa har syv...>>

Nytt omfattende oppdrag for KD

[29.08.2017] I2e skal evaluere forsøk med modulbasert voksenopplæring på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen ønsker at flere voksne med behov for opplæring skal delta i grunnskoleopplæring...>>

Evaluering av Jobbsjansen

[29.08.2017] i2e skal gjennomføre nytt omfattende evalueringsoppdrag for Imdi.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har gitt ideas2evidence i oppdrag å evaluere Jobbsjansen - en ordning som har som mål å...>>

Evaluering av utdanningssamarbeid

[15.08.17] i2e skal evaluere SIUs nordområdeprogram. 

Nordområdeprogrammet skal bidra til økt kunnskap om nordområdene gjennom høyere utdanningssamarbeid mellom norske aktører og aktører i...>>

Ny rapport om Students at Risk

[26.06.2017] i2e og SIU har evaluert Students at Risk-ordningen.

I samarbeid med SIU har ideas2evidence evaluert ordningen som ble innført i 2015 og er finansiert av Utenriksdepartementet. Evalueringen viser at ordningen fungerer godt og...>>

ideas2evidence 10 år

[26.06.2017] ideas2evidence feirer sitt 10 års-jubileum i 2017. 

Det Jostein Ryssevik og Robert Manchin startet som en enmannsbedrift i 2007 har i dag vokst til å bli en kunnskapsbedrift med ni ansatte fordelt på...>>

Norsk i Groruddalen

[16.05.2017] i2e skal vurdere det samlede norskopplæringstilbudet i Groruddalen. 

Oppdraget er gitt av NAV Oslo, på vegne av Delprogram for sysselsetting i Groruddalssatsingen, og omfatter en kartlegging av de ulike...>>