Nyheter

Resultatindikatorer for Erasmus+

[19.09.2018] i2e er engasjert som ekspert i et prosjekt for utvikling av resultatindikatorer for Erasmus+.

Prosjektet har som mål å bygge en modell som viser effektene av programmet for elever/studenter, lærere og...>>

Ny rammeavtale med Diku

[19.09.2018] Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) inngår ny rammeavtale med i2e.

Rammeavtalen omfatter gjennomføring av ulike utrednings- og analyseoppdrag for...>>

Ny rapport om Nettkino-forsøket

[03.09.2018] ideas2evidence har gjennomført en evaluering av Nettkino-forsøket.

Målet med Nettkino-prosjektet har vært å gjøre norsk kvalitetsfilm lettere tilgjengelig for publikum på en m...>>

Brukerundersøkelse blant utvekslingselever

[28.06.2018] ideas2evidence skal på oppdrag fra SIU gjennomføre en brukerundersøkelse blant utvekslingselever. 

Brukerundersøkelsen vil bestå av en underveis- og etterundersøkelse rettet mot...>>

Nytt oppdrag for Petroleumstilsynet

[05.06.2018] ideas2evidence skal utvikle og gjennomføre brukerundersøkelse på oppdrag fra Petroleumstilsynet. 

...>>

Nytt oppdrag for IMDi

[28.05.2018] ideas2evidence skal foreta en ekstern gjennomgang av IMDis kommuneundersøkelse. 

IMDi gjennomfører hvert år en undersøkelse til rådmenn og bydelsdirektører i Oslo om kommunenes arbeid...>>

Nytt oppdrag: Kandidat-undersøkelsen 2018

[13.04.2018] ideas2evidence har fått i oppdrag å gjennomføre Kandidatundersøkelsen 2018. Undersøkelsen er rettet mot studenter som fullførte en vitnemålsgivende utdanning i 2016 ved Universitetet...>>

Jobbsjansen gir resultater – nye rapporter ute nå

[13.04.2018] ideas2evidence gjennomfører for tiden en følgeevaluering av Jobbsjansen på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Som et ledd i evalueringen, er nå to rapporter tilgjengelige.

...>>

Ny rapport for KMD

[10.04.2017] i2e's evaluering av gjennomføringen av valgene i 2017 offentliggjøres i dag.

ideas2evidence har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartemntet evaluert det nyopprettede Valgdirektoratets...>>

Rapport om frivillighet på integreringsfeltet

[27.02.2018] i2e og Vista Analyse har evaluert seks tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner for IMDi.

Evalueringen omfatter vurderinger av hver av de seks tilskuddsordningene samt en helhetlig vurdering av ordningene samlet sett, opp...>>