Nyheter

Ny rapport om Students at Risk

[26.06.2017] i2e og SIU har evaluert Students at Risk-ordningen.

I samarbeid med SIU har ideas2evidence evaluert ordningen som ble innført i 2015 og er finansiert av Utenriksdepartementet. Evalueringen viser at ordningen fungerer godt og...>>

ideas2evidence 10 år

[26.06.2017] ideas2evidence feirer sitt 10 års-jubileum i 2017. 

Det Jostein Ryssevik og Robert Manchin startet som en enmannsbedrift i 2007 har i dag vokst til å bli en kunnskapsbedrift med ni ansatte fordelt på...>>

Norsk i Groruddalen

[16.05.2017] i2e skal vurdere det samlede norskopplæringstilbudet i Groruddalen. 

Oppdraget er gitt av NAV Oslo, på vegne av Delprogram for sysselsetting i Groruddalssatsingen, og omfatter en kartlegging av de ulike...>>

Ny medarbeider ved vårt Oslo-kontor

[28.04.2017] Hilde Lerfaldet er ansatt som seniorutreder i i2e fra 2. mai.

Hilde har Mastergrad i sosialantropologi og kommer fra en stilling som seniorrådgiver i Integreringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet hvor hun blant...>>

Frivillighet på integreringsfeltet

[27.04.2017] i2e skal evaluere seks tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner for IMDi.

Evaluleringen omfatter seks ulike tilskuddsordninger til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet på integreringsfeltet. I...>>

Bukvalitet i Hardanger

[05.04.2017] ideas2evidence skal utarbeide ein rapport om «Bukvalitet i Hardanger».

Sentralt tema er kvifor ein vel å bu i Hardanger og jobbpendle ut av regionen. Oppdraget er gitt av Hardangerrådet og...>>

Vi har styrket vårt team i Bergen

[27.03.2017] Olav Laug Bjørnebekk er ny ansatt hos i2e.

Olav Laug Bjørnebekk ble ansatt i ideas2evidence 13. mars, men har jobbet som timelønnet assistent siden 2013. Olav har mastergrad i sammenliknende...>>

Underveisevaluering av Fjell 2020

[24.03.2017] Ideas2evidence skal sammen med Vista Analyse og Norconsult underveisevaluere områdesatsingen Fjell 2020 på oppdrag for Drammen kommune. 

I 2009 vedtok bystyret i Drammen en langsiktig satsing på...>>

Students at Risk

[03.03.2017] i2e skal bidra i evaluering av ordning som gir studentaktivister fra utviklingsland mulighet til å videreføre sine studier i Norge.

I 2014 vedtok Utenriksdepartementet (UD) å etablere en ny prøveordning...>>

Oppdrag for Kongsberg kommune

[03.03.2017] i2e skal utrede ny enhet som skal "selge" Kongsberg.

Kongsberg kommune har en intensjon om å opprette en ny enhet som skal være en pådriver for å øke kommunens attraktivitet som bosted,...>>