Nyheter

Ferdigstilt KU for Bømoen

[25.8.2015] ideas2evidence har nylig ferdigstilt to konsekvensutredninger på områdene barn og unges oppvekstvilkår og næring og reiseliv. 

Konsekvensutredningene er en del av arbeidet med ny omr...>>

Undersøkelse om utveksling

[1.7.2015] i2e skal gjennomføre en brukerundersøkelse blant norske elever på utveksling i utlandet. 

Oppdraget er gitt av Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU), og gjelder utvekslingselever i...>>

Flyktningarbeidet i Bærum

[11.6.2015] ideas2evidence har sett nærmere på ressursbruk og resultater i kommunens flyktningarbeid. 

ideas2evidence har gjennomgått flyktningarbeidet i Bærum kommune. Formålet med gjennomgangen har v...>>

Vi oppretter Oslo-kontor

[9.6.2015] ideas2evidence etablerer kontor i Oslo. 

ideas2evidence opplever økende oppdragsmengde i Osloregionen, og ser det som viktig å komme nærmere våre oppdragsgivere. Fra og med 18.mai er...>>

Gode grep i kvalifiseringsløp

[22.5.2015] i2e har levert utredning om kvalifiseringsløp for innvandrere. 

Formålet med studien er å utrede gode grep i kvalifiseringsløp som øker overgang til arbeid for innvandrere med moderate...>>

Nye utgaver av Næringsbarometeret

[20.5.2015] Næringsbarometeret lanseres i Hordaland og Sogn og Fjordane i dag. 

Mai-utgaven av Næringsbarometeret for Hordaland ser nærmere på situasjonen i oljenæringen og tar også opp temaet det...>>

Rammeavtale med IMDi

[13.5.2015] i2e har inngått rammeavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 

Rammeavtalen omfatter konsulentbistand i forbindelse med evaluering av ulike sider ved jobbsjanseordningen.  

>>

Norsk medborgerpanel

[6.5.2015] Fjerde runde av Norsk medborgerpanel er nå avsluttet.

Medlemmene fikk blant annet spørsmål som vil legge grunnlag for studier om lokalvalget til høsten. I tillegg ble det gjennomført et avansert...>>

Ny medarbeider

[20.4.2015] Aina Isdal Haugland er ny medarbeider i ideas2evidence.

Aina er master i administrasjons- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen, med vekt på organisering av høyere utdanning. Under masterstudiet...>>

Hvilke verdier skaper UH-og FOU-sektoren på Vestlandet?

[16.4.2015] i2e kartlegger sektorens omfang og verdiskaping i Bergensregionen og på Vestlandet. 

Oppdraget er gitt av Bergens Næringsråd. Analysen tar utgangspunkt i sentrale nøkkeltall som...>>