Nyheter

Nytt prosjekt for KS Storbyforskningsprogram

[10.06.2016] i2e skal sammen med SNF gjennomføre en studie av storbyenes kjøp av tjenester på levekårsområdet. 

Studien skal omfatte alle de fem største byene i Norge; Oslo, Bergen, Trondheim,...>>

Norskopplæring og økte asylankomster

[19.04.2016] i2e har i samarbeid med Uni Research Rokkansenteret nylig ferdigstilt et fou-prosjekt om ordningene for norskopplæring i asylmottak.

Oppdragsgiver er Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet.

Norskopplæ...>>

Nytt prosjekt for Bufdir

[18.04.2016] ideas2evidence skal sammenstille kunnskap og erfaringer om hjelpetiltaket "Sammen for læring". 

Sammen for læring er et hjelpetiltak som skal styrke barns mestring og trivsel i skolen. ...>>

Rammeavtale med Drammen kommune

[15.04.2016] i2e har sammen med Vista Analyse og Norconsult inngått rammeavtale med Drammen kommune. 

Rammeavtalen gjelder kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med evaluering av prosjekter som Drammen kommune har...>>

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet

[18.03.2016] ideas2evidence skal undersøke hvordan universiteter og høgskoler bruker utdanningsplaner. 

Kunnskapsdepartementet har gitt ideas2evidence i oppdrag å undersøke hvordan høyskoler bruker...>>

Utstyrssituasjonen i videregående opplæring

[17.02.2016] Ny rapport fra i2e legges fram i dag.

Den første rapporten fra en større kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående opplæring publiseres i dag. Kartleggingen gjennomføres av ideas2evidence, i...>>

Livskraftige urbane bomiljø

[15.02.2016] i2e har utarbeidet eksempelsamling om gode bomiljø i byene. 

I eksempelsamlingen «Livskraftige urbane bomiljø» får kommunene konkrete eksempler på hvordan de kan legge til rette for...>>

Norskopplæring i asylmottak

[18.12.2015] Hvordan fungerer ordningene med norskopplæring i asylmottak og hvordan utfordres de av økte asylankomster?

Dette er utgangspunktet for et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt som ideas2evidence sammen med Uni...>>

Statlige arbeidsplasser i Lærdal

[10.12.2015] i2e har gjennomført en forstudie om mulighetene for nye statlige arbeidsplasser i Lærdal kommune.

Oppdraget er gitt av Lærdal Næringsutvikling og er forankret i kommunens omstillingsplan for 2013-...>>

Hardanger-konferansen 2015

[10.11.2015] ideas2evidence holder innlegg på Hardangerkonferansen i Ulvik. 

Temaet for årets konferanse er  Hardanger i Vekst. Jostein Ryssevik fra ideas2evidence skal holde innlegg under tittelen "Ny vekst i...>>