Nyheter

Bukvalitet i Hardanger

[05.04.2017] ideas2evidence skal utarbeide ein rapport om «Bukvalitet i Hardanger».

Sentralt tema er kvifor ein vel å bu i Hardanger og jobbpendle ut av regionen. Oppdraget er gitt av Hardangerrådet og...>>

Vi har styrket vårt team i Bergen

[27.03.2017] Olav Laug Bjørnebekk er ny ansatt hos i2e.

Olav Laug Bjørnebekk ble ansatt i ideas2evidence 13. mars, men har jobbet som timelønnet assistent siden 2013. Olav har mastergrad i sammenliknende...>>

Underveisevaluering av Fjell 2020

[24.03.2017] Ideas2evidence skal sammen med Vista Analyse og Norconsult underveisevaluere områdesatsingen Fjell 2020 på oppdrag for Drammen kommune. 

I 2009 vedtok bystyret i Drammen en langsiktig satsing på...>>

Students at Risk

[03.03.2017] i2e skal bidra i evaluering av ordning som gir studentaktivister fra utviklingsland mulighet til å videreføre sine studier i Norge.

I 2014 vedtok Utenriksdepartementet (UD) å etablere en ny prøveordning...>>

Oppdrag for Kongsberg kommune

[03.03.2017] i2e skal utrede ny enhet som skal "selge" Kongsberg.

Kongsberg kommune har en intensjon om å opprette en ny enhet som skal være en pådriver for å øke kommunens attraktivitet som bosted,...>>

Evaluering av skolesatsing

[22.02.2017] i2e og Vista Analyse har fått i oppdrag å evaluere aktivitetsskolen i Drammen.

Drammen kommune har med kvalitetsplanen «Læringsløp Drammen – Å lykkes i hele læringsløpet...>>

Jobbsjansen

[21.02.2017] I2e skal utarbeide årsrapport for Jobbsjansen på oppdrag fra Imdi.

Imdi har gitt ideas2evidence oppgaven med å utarbeide årsrapporten for Jobbsjanse-ordningen 2016. Jobbsjansen er en statlig tilskuddsordning...>>

Studentflyt og frafall i høyere utdanning

[08.02.2017] På oppdrag fra Universitetet i Bergen skal i2e analysere studentflyt og sektorfrafall i høyere utdanning i Norge.

Bakgrunnen for oppdraget er innføring av ny indikator for kandidatproduksjon f.o.m. 1.1.2017...>>

Pilotprosjekt nettkino

[18.01.2017] ideas2evidence skal følge et pilotprosjekt som skal teste ut en ny norsk nettkinoløsning. 

Nettkino er et toårig pilotprosjekt for nettbasert visning av kinofilm, som har til hensikt å øke...>>

Klarspråk i kommunesektoren

[24.11.2016] KS har engasjert i2e og NTB Arkitekst til å utvikle verktøykasse for klarspråkarbeid.

KS har tatt initiativet til et omfattende program for klart språk i kommunesektoren. Et av virkemidlene i dette...>>