Nyheter

Utfordringsnotat for indre Hordaland

[16.4.2015] i2e skal gi innspill til utviklingsplan for Indre Hordaland. 

Hordaland fylkeskommune har gitt ideas2evidence i oppdrag å utarbeide et utfordringsnotat som peker på viktige utfordringer som bør...>>

Oppdrag for Udir

[16.4.2015] ideas2evidence skal kartlegge utstyrssituasjonen i videregående skole.

Oppdraget er gitt av Utdanningsdirektoratet og har som mål å få oversikt over omfanget av og kvaliteten på utstyret i videreg...>>

Evaluering av Mangfoldsråd ferdigstilt

[8.4.2015] Ideas2evidence har gjennomført en evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim.

Evalueringen, som er gjennomført på oppdrag fra Trondheim kommune, skal legge grunnlag for en eventuell...>>

Vellykket prøveperiode for Filmfond Nord

[30.3.2015] ideas2evidence har evaluert det regionale filmfondet for Nordland og Finnmark.

Filmfond Nord ble opprettet i 2012 og evalueringen presenterer resultatene av de tre første årene av Filmfond Nords virksomhet. Med...>>

Konsekvensutredning

[04.03.2015] ideas2evidence engasjert i planarbeid for Bømoen.

I forbindelse med arbeidet med ny områdereguleringsplan for Bømoen på Voss skal ideas2evidence gjennomføre to tematiske konsekvensutredninger; en...>>

Oppdrag for Lærdal kommune

[04.03.2015] ideas2evidence skal kartlegge kompetanse og næringsstruktur i Lærdal kommune.

Lærdal Næringsutvikling har gitt ideas2evidence i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av hva kompetanse som...>>

Culture Action Europe

[04.03.2015] ideas2evidence skal kartlegge kommunikasjonsnettverk.

Culture Action Europe er en nettverksorganisasjon for europeiske kulturorganisasjoner (http://cultureactioneurope.org...>>

Ansvarsdeling i barnevernet

[19.2.2015] i2e og Vista Analyse skal utrede alternativer for ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

Oppdraget er gitt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Utredningen...>>

Ressursbruk og resultater i flyktningarbeidet

[11.2.2015] Bærum kommune har engasjert ideas2evidence for å gjennomgå kommunens flyktningarbeid.

Kommunen ønsker å se nærmere på egen ressursbruk og resultater innenfor flyktningefeltet, og...>>

i2e utreder kvalifiseringsløp for NAV

[9.2.2015] ideas2evidence skal gjennomføre en utredning av gode grep for oppstart og oppfølging av kvalifiseringsløp.

Oppdraget er gitt av NAV Oslo, og tar form av en litteraturstudie. Utredningen skal legge vekt på f...>>