Nyheter

Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane

[23.1.2015] Januarbarometeret for Sogn og Fjordane blir lansert i dag.

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket og viser verksemdene sine forventingar til det komande året. Årets januarbarometer...>>

Rapport om filmbransjen i Nord-Norge

[12.1.2015] En fersk rapport om den nord-norske filmbransjen legges frem på TIFF i dag. 

ideas2evidence har på oppdrag for Innovasjon Norge kartlagt filmbransjen i Nordland, Troms og Finnmark. 

Målet for...>>

Nytt Næringsbarometer for Hordaland

[05.01.2015] Januar-utgaven av Næringsbarometeret for Hordaland blir publisert i dag.

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket, og gir en oversikt over arbeidsmarkedet og fremtidsutsiktene i det lokale...>>

Tredje runde av Norsk medborgerpanel

[16.12.2014]

Tredje runde av Norsk medborgerpanel er nå avsluttet. 

I tillegg til at 60 prosent av eksisterende panelmedlemmer har gjennomført undersøkelsen, er panelet utvidet med 5,613 medlemmer.Dette tilsvarer...>>

Rammeavtale med Lærdal Næringsutvikling AS

[16.12.2014] Ideas2evidence har inngått ein rammeavtale om analyse- og utgreiingsarbeid, samt kartleggingsarbeid.

Avtalen med Lærdal Næringsutvikling gjeld for to år, med opsjon for forlenging med inntill...>>

Rapport om tidstyvene i skolen

[11.12.14] På oppdrag for KS og Kunnskapsdepartementet har ideas2evidence sammen med Vista Analyse gjennomført en utredning om rapporterings- og dokumentasjonskravene i skolesektoren.

Rapporten ble fremlagt på en...>>

ideas2evidence har evaluert introprogrammet

[19.11.2014] ideas2evidence har gjennomført en evaluering av introprogrammet, på oppdrag fra Program for storbyrettet forskning i KS.

Målet med introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere  er å gi deltakerne...>>

Evaluering av mangfoldsråd

Trondheim kommune har gitt ideas2evidence i oppdrag å evaluere kommunens Mangfoldsråd.

Evalueringen skal danne grunnlag for en eventuell revisjon av reglement og praksis for rådet.

Evalueringen skal omfatte tre hovedområder:
-...>>

Medborger i felten

Tredje runde av Norsk medborgerpanel er nå i felten. Norsk medborgerpanel består av nærmere 5 000 panelmedlemmer. I tillegg skal panelet utvides. Et nytt representativt utvalg på 25 000 nordmenn er derfor trukket fra...>>

Nordnorsk filmbransje

[10.9.2014] ideas2evidence skal gjennomføre en utredning om filmbransjen i Nord-Norge. 

Oppdraget gjennomføres på oppdrag fra Innovasjon Norge. 

...>>