Nyheter

Rapport for Karrieresenteret

[07.02.2014] ideas2evidence har gjort en studie av kandidatundersøkelsene til Karrieresenteret.

Karrieresenteret har gjennomført undersøkelsen "Fra studier til jobb i Bergensregionen" blant kandidater fra UiB og...>>

Evaluering av kulturinvesterings-fond

[3.2.2014] ideas2evidence har gjennomført en evaluering av kulturinvesteringsfondene Buzz og Fuzz. 

Oppdraget er gitt av Bergen kommune. Evalueringen har hatt...>>

Nytt næringsbarometer for Sogn og Fjordane

[21.01.2014] Januar-barometeret for Sogn og Fjordane lanseres i Førde i dag. 

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. I tillegg til en oversikt over arbeidsmarkedet og fremtidsutsiktene i det lokale...>>

Norsk Medborgerpanel

 [17.01.2014] Første runde med rekruttering til Norsk Medborgerpanel er nå avsluttet og med et svært godt resultat.

Ideas2evidence har i løpet av november og desember 2013 gjennomført den første...>>

Rapportering i skulesektoren

[07.01.2014] ideas2evidence skal saman med Vista Analyse gjennomføre eit FoU-prosjekt for auka kunnskap om dokumentasjons- og rapporteringskrava i grunnopplæringa.

Prosjektet vert gjennomført på oppdrag for...>>

Næringsbarometer for Hordaland

[03.01.2014] Januar-utgaven av Næringsbarometeret for Hordaland blir publisert i dag.

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. I tillegg til en oversikt over arbeidsmarkedet og fremtidsutsiktene i det...>>

Grieghallens ringvirkninger

[10.12.13] ideas2evidence skal gjennomføre en økonomisk ringvirkningsanalyse for Grieghallen.

Analysen skal omfatte all Grieghallens virksomhet, det vil si kulturarrangementer, kongresser, møter, messer og festarrangement....>>

Evaluering av "Explore Fjord Norway"

 [09.12.13] ideas2evidence skal evaluere prosjektet "Explore Fjord Norway".

Oppdraget er gitt av fylkeskommunene i de fire vestlandsfylkene. Evalueringen skal gi en vurdering av mål, tiltak, effekter og kostnader i...>>

Klarspråksevaluering legges frem i dag

[29.11.13] ideas2evidence legger i dag frem resultatene fra en evaluering av effektene av prosjektet "Klart språk i staten".

Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Fornyings-,...>>

Medborgerpanelet i felten

[11.11.13] I disse dager får et representativt utvalg på 25 000 innbyggere brev med invitasjon til å delta i Norsk Medborgerpanel. 
 
Norsk Medborgerpanel skiller seg fra vanlige surveyundersø...>>