Nyheter

Medborger i felten

Tredje runde av Norsk medborgerpanel er nå i felten. Norsk medborgerpanel består av nærmere 5 000 panelmedlemmer. I tillegg skal panelet utvides. Et nytt representativt utvalg på 25 000 nordmenn er derfor trukket fra...>>

Nordnorsk filmbransje

[10.9.2014] ideas2evidence skal gjennomføre en utredning om filmbransjen i Nord-Norge. 

Oppdraget gjennomføres på oppdrag fra Innovasjon Norge. 

...>>

Evaluering av Filmfond Nord AS

[20.8.14] ideas2evidence skal evaluere Filmfond Nord, et regionalt filmfond eid av Nordland og Finnmark fylkeskommune. Fondet ble opprettet i mai 2012 og perioden frem til august 2015 er definert som en pr...>>

Ny medarbeider

[20.8.2014]  Kari Anne Drangsland er ny medarbeider i ideas2evidence.

Kari Anne er utdannet samfunnsgeograf fra Universitetet i Bergen med migrasjon, nærmilj...>>

Filmrapport legges frem i Haugesund

[19.8.2014] ideas2evidence har gjennomført en utredning om økonomien og pengestrømmene i norsk filmbransje. Resultatene fra denne utredningen ble lagt frem for kulturministeren på Den norske...>>

Jostein Ryssevik til komité i IEA

[17.6.14] Daglig leder i ideas2evidence, Jostein Ryssevik, er utnevnt som ny medlem i Technical Executive Group i IEA.

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) er en internasjonal ...>>

"Explore Fjord Norway" evaluert

[13.6.14] ideas2evidence har evaluert Fjord Norges markedsføringsinnsats. 

Fjord Norge AS er det offisielle markedsføringsselskapet innenfor reiseliv for Vestlandet. I perioden 2011 til 2014 har selskapet fått midler...>>

Boligmarkedet i Sogn

 [10.6.14] Rapport på oppdrag for Sogn Regionråd ferdigstilt.

Rapporten kaster lys over boligmarkedet i Sogn og gir en oversikt over kommunenes arbeid med boligplanlegging. Sogn regionråd har særlig vært...>>

Rapport for Produsentforeningen

 [10.6.14] ideas2evidence har kartlagt økonomien i norsk film- og tv-produksjonsbransje. 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Norske film-, tv- og spillprodusenters forening og omfatter alle deler av foreningens...>>

Ny utgave av Næringsbarometeret

[5.6.14] Næringsbarometeret for mai er nå lansert både i Hordaland og Sogn og Fjordane

Næringsbarometeret for mai bygger på data fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført av NAV i mars 2014...>>