Nyheter

Nytt Næringsbarometer for Hordaland

[05.01.2015] Januar-utgaven av Næringsbarometeret for Hordaland blir publisert i dag.

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket, og gir en oversikt over arbeidsmarkedet og fremtidsutsiktene i det lokale...>>

Tredje runde av Norsk medborgerpanel

[16.12.2014]

Tredje runde av Norsk medborgerpanel er nå avsluttet. 

I tillegg til at 60 prosent av eksisterende panelmedlemmer har gjennomført undersøkelsen, er panelet utvidet med 5,613 medlemmer.Dette tilsvarer...>>

Rammeavtale med Lærdal Næringsutvikling AS

[16.12.2014] Ideas2evidence har inngått ein rammeavtale om analyse- og utgreiingsarbeid, samt kartleggingsarbeid.

Avtalen med Lærdal Næringsutvikling gjeld for to år, med opsjon for forlenging med inntill...>>

Rapport om tidstyvene i skolen

[11.12.14] På oppdrag for KS og Kunnskapsdepartementet har ideas2evidence sammen med Vista Analyse gjennomført en utredning om rapporterings- og dokumentasjonskravene i skolesektoren.

Rapporten ble fremlagt på en...>>

ideas2evidence har evaluert introprogrammet

[19.11.2014] ideas2evidence har gjennomført en evaluering av introprogrammet, på oppdrag fra Program for storbyrettet forskning i KS.

Målet med introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere  er å gi deltakerne...>>

Evaluering av mangfoldsråd

Trondheim kommune har gitt ideas2evidence i oppdrag å evaluere kommunens Mangfoldsråd.

Evalueringen skal danne grunnlag for en eventuell revisjon av reglement og praksis for rådet.

Evalueringen skal omfatte tre hovedområder:
-...>>

Medborger i felten

Tredje runde av Norsk medborgerpanel er nå i felten. Norsk medborgerpanel består av nærmere 5 000 panelmedlemmer. I tillegg skal panelet utvides. Et nytt representativt utvalg på 25 000 nordmenn er derfor trukket fra...>>

Nordnorsk filmbransje

[10.9.2014] ideas2evidence skal gjennomføre en utredning om filmbransjen i Nord-Norge. 

Oppdraget gjennomføres på oppdrag fra Innovasjon Norge. 

...>>

Evaluering av Filmfond Nord AS

[20.8.14] ideas2evidence skal evaluere Filmfond Nord, et regionalt filmfond eid av Nordland og Finnmark fylkeskommune. Fondet ble opprettet i mai 2012 og perioden frem til august 2015 er definert som en pr...>>

Ny medarbeider

[20.8.2014]  Kari Anne Drangsland er ny medarbeider i ideas2evidence.

Kari Anne er utdannet samfunnsgeograf fra Universitetet i Bergen med migrasjon, nærmilj...>>