Nyheter

Boligmarkedet i Sogn

 [10.6.14] Rapport på oppdrag for Sogn Regionråd ferdigstilt.

Rapporten kaster lys over boligmarkedet i Sogn og gir en oversikt over kommunenes arbeid med boligplanlegging. Sogn regionråd har særlig vært...>>

Rapport for Produsentforeningen

 [10.6.14] ideas2evidence har kartlagt økonomien i norsk film- og tv-produksjonsbransje. 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Norske film-, tv- og spillprodusenters forening og omfatter alle deler av foreningens...>>

Ny utgave av Næringsbarometeret

[5.6.14] Næringsbarometeret for mai er nå lansert både i Hordaland og Sogn og Fjordane

Næringsbarometeret for mai bygger på data fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført av NAV i mars 2014...>>

Andre runde av Medborgerpanelet

[15.04.14] Andre runde av Medborgerpanelet er nå avsluttet med en svarprosent på 70.

Norsk Medborgerpanel, som er et representativt panel av survey-deltakere, har nå gjennomført sin andre undersøkelse. I tillegg...>>

Evaluering av introprogrammet

[26.03.14] ideas2evidence skal gjennomføre en viktig evaluering for Program for storbyrettet forskning i KS.

Målet med introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere er å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i...>>

Nytt prosjekt for Kulturdepartementet

[13.03.2014] ideas2evidence skal utrede økonomien i filmbransjen til ny stortingsmelding.

Kulturdepartementet har engasjert ideas2evidence til å gjennomføre en utredning om økonomi og pengestrømmer i den...>>

Innovation Union Scoreboard

 [07.03.2014] 2014 utgavene av viktig europeisk indikatorsett publisert

ideas2evidence har sammen med tre europeiske partnere ansvaret for utviklingen av EU-kommisjonens indikatorsett Innovation Union Scoreboard (IUS) og Region Inovation...>>

Nøkkeltall for 2012 ferdigstilt

 [07.02.2014] ideas2evidence har ferdigstilt nøkkeltall for utvalgte næringer på Vestlandet. 

Tallene er basert på regnskapsåret 2012. Prosjektet er todelt: På...>>

Rapport for Karrieresenteret

[07.02.2014] ideas2evidence har gjort en studie av kandidatundersøkelsene til Karrieresenteret.

Karrieresenteret har gjennomført undersøkelsen "Fra studier til jobb i Bergensregionen" blant kandidater fra UiB og...>>

Evaluering av kulturinvesterings-fond

[3.2.2014] ideas2evidence har gjennomført en evaluering av kulturinvesteringsfondene Buzz og Fuzz. 

Oppdraget er gitt av Bergen kommune. Evalueringen har hatt...>>