Nyheter

Ressursbruk og resultater i flyktningarbeidet

[11.2.2015] Bærum kommune har engasjert ideas2evidence for å gjennomgå kommunens flyktningarbeid.

Kommunen ønsker å se nærmere på egen ressursbruk og resultater innenfor flyktningefeltet, og...>>

i2e utreder kvalifiseringsløp for NAV

[9.2.2015] ideas2evidence skal gjennomføre en utredning av gode grep for oppstart og oppfølging av kvalifiseringsløp.

Oppdraget er gitt av NAV Oslo, og tar form av en litteraturstudie. Utredningen skal legge vekt på f...>>

Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane

[23.1.2015] Januarbarometeret for Sogn og Fjordane blir lansert i dag.

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket og viser verksemdene sine forventingar til det komande året. Årets januarbarometer...>>

Rapport om filmbransjen i Nord-Norge

[12.1.2015] En fersk rapport om den nord-norske filmbransjen legges frem på TIFF i dag. 

ideas2evidence har på oppdrag for Innovasjon Norge kartlagt filmbransjen i Nordland, Troms og Finnmark. 

Målet for...>>

Nytt Næringsbarometer for Hordaland

[05.01.2015] Januar-utgaven av Næringsbarometeret for Hordaland blir publisert i dag.

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket, og gir en oversikt over arbeidsmarkedet og fremtidsutsiktene i det lokale...>>

Tredje runde av Norsk medborgerpanel

[16.12.2014]

Tredje runde av Norsk medborgerpanel er nå avsluttet. 

I tillegg til at 60 prosent av eksisterende panelmedlemmer har gjennomført undersøkelsen, er panelet utvidet med 5,613 medlemmer.Dette tilsvarer...>>

Rammeavtale med Lærdal Næringsutvikling AS

[16.12.2014] Ideas2evidence har inngått ein rammeavtale om analyse- og utgreiingsarbeid, samt kartleggingsarbeid.

Avtalen med Lærdal Næringsutvikling gjeld for to år, med opsjon for forlenging med inntill...>>

Rapport om tidstyvene i skolen

[11.12.14] På oppdrag for KS og Kunnskapsdepartementet har ideas2evidence sammen med Vista Analyse gjennomført en utredning om rapporterings- og dokumentasjonskravene i skolesektoren.

Rapporten ble fremlagt på en...>>

ideas2evidence har evaluert introprogrammet

[19.11.2014] ideas2evidence har gjennomført en evaluering av introprogrammet, på oppdrag fra Program for storbyrettet forskning i KS.

Målet med introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere  er å gi deltakerne...>>

Evaluering av mangfoldsråd

Trondheim kommune har gitt ideas2evidence i oppdrag å evaluere kommunens Mangfoldsråd.

Evalueringen skal danne grunnlag for en eventuell revisjon av reglement og praksis for rådet.

Evalueringen skal omfatte tre hovedområder:
-...>>