The Gallup Organization Europe

Målet til Gallup Europe er å gi beslutningstakere tilgang til data og analyser av høyeste kvalitet som vil gjøre dem i stand til å ta faktabaserte strategiske beslutninger på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Gallup Europe sin kjernevirksomhet er innsamling og analyse av pan-europeiske sutveydata, men organisasjonen tilbyr også konsulenttjenester og kurs- og opplæringstjenester som bygger på kunnskap fra slike data. >>