Geowise Ltd

GeoWise utvikler innovativ programvare som forenkler og forbedrer publiseringen av geografiske data ved hjelp av Rich Internet applications (RIAs). Menneskene bak GeoWise representerer en unik sammensetning av kompetanse på områder som design, programvareutvikling, geografi og statistikk. Hovedproduktet, InstantAtlas, blir benyttet til å levere virkningsfulle, geografiske web-appliksjoner for formidling av resultatindikatorer, risiokoindikatorer, statistikk og surveydata >>