Integrated Data Management Services

Integrated Data Management Services (IDMS) tilbyr tekniske tjenester på områder som dokumentering, produksjon, harmonisering, sikkerhet, tilgang og publisering av statistiske og vitenskapelige data. Selskapets målsetting er å sikre at slike data er effektivt behandlet og lagt til rette i samsvar med industristandarder og internasjonal best practise.  >>