Metadata Technology

Metadata Technology yter tjenester med fokus på implementasjon og bruk av ISO/TS 17369 Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX), Data Documentation Initiative (DDI), Extensible Business Reporting Language (XBRL), ebXML registry, og relaterte åpne standarder på statistikkområdet. Metadata Technology ble etablert i 2005 av ekspertene som sto for det tekniske arbeidet under utviklingen av de to metadatastandardene SDMX og DDI. >>