Open Data Foundation

Open Data Foundation (ODaF) er en non-profit organisasjon med fokus på bruk av globale metadata standarder og utvikling av open-source programvare som fremmer bruk av statistiske data. ODAF er opptatt av å øke tilgjengeligheten og kvaliteten til data og metadata i forskning og utredningsarbeid og av å fremme åpenhet rundt bruk av slike data. Jostein Ryssevik, daglig leder i ideas2evidence, er en av initiativtakerne til ODAF. >>