Ansatte

Synne Granum Sætrang

Synne Granum Sætrang (utreder) er utdannet master i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hennes kjerneområder er frivillighet, sivilsamfunn, integrering og kvalitativ datainnsamling og analyse. Hun har tidligere erfaring med forsknings- og analysearbeid fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Synne kommer til ideas2evidence fra Kirkens Bymisjon, hvor hun jobbet som frivilligkoordinator og prosjektleder ved Stovner Frivilligsentral.

Mobil: +47 99 24 24 76
E-post: synne.saetrang (at) ideas2evidence.com

Hanna Jones

Hanna Amalie Holding Jones (utreder) er utdannet master i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Hun skrev masteroppgave om nordmenns holdninger til internasjonale klimaavtaler, som hun undersøkte gjennom bruk av surveyeksperiment. Hun har dermed kompetanse på surveydata og kvantitativ metode, og er også opptatt av godt språk og ryddig skriftlig fremstilling. I tillegg til studiene i Bergen har hun hatt flere lengre utenlandsopphold, blant annet studier i spansk og latinamerikastudier i Nicaragua.

Hanna startet som studentassistent hos ideas2evidence i september 2017, og har blant annet arbeidet på prosjekter for Udir og KMD.

Mobil: +47 99406189
E-post: hanna.jones (at) ideas2evidence.com

Petter Kristiansen Arnesen

Petter Kristiansen Arnesen (studentassistent) er masterstudent i sammenliknende politikk og har en bachelorgrad i samme fag fra Universitetet i Bergen, med bacheloroppgave om internasjonal lov i Norges Høyesterett. Tidligere har Petter arbeidet som vitenskapelig assistent ved Institutt for sammenliknende politikk, hvor han jobbet med kvantitativ datainnsamling og analyse knyttet til et forskningsprosjekt om Norges Høyesterett. Han har også vært studentpraktikant hos Bergen Resource Centre for International Development.

I ideas2evidence arbeider Petter med Norsk Medborgerpanel, hvor han klargjør og oversetter datasett for analyse, og jobber med respondentkontakt. Han arbeider samtidig som seminarleder ved Universitetet i Bergen.