Ansatte

Synne Granum Sætrang

Synne Granum Sætrang (utreder) er utdannet master i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hennes kjerneområder er frivillighet, sivilsamfunn, integrering og kvalitativ datainnsamling og analyse. Hun har tidligere erfaring med forsknings- og analysearbeid fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Synne kommer til ideas2evidence fra Kirkens Bymisjon, hvor hun jobbet som frivilligkoordinator og prosjektleder ved Stovner Frivilligsentral.

Mobil: +47 99 24 24 76
E-post: synne.saetrang (at) ideas2evidence.com

Hanna Jones

Hanna Amalie Holding Jones (utreder) er utdannet master i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Hun skrev masteroppgave om nordmenns holdninger til internasjonale klimaavtaler, som hun undersøkte gjennom bruk av surveyeksperiment. Hun har dermed kompetanse på surveydata og kvantitativ metode, og er også opptatt av godt språk og ryddig skriftlig fremstilling. I tillegg til studiene i Bergen har hun hatt flere lengre utenlandsopphold, blant annet studier i spansk og latinamerikastudier i Nicaragua.

Hanna startet som studentassistent hos ideas2evidence i september 2017, og har blant annet arbeidet på prosjekter for Udir og KMD.

Mobil: +47 99406189
E-post: hanna.jones (at) ideas2evidence.com

Karianne Åsheim

Karianne Åsheim (seniorutreder) har master i organisasjon og ledelse. Tema for den nylig avlagte masteroppgaven var «Mellom fag og finans - har barnehagens eierform betydning for de ansattes oppfattelse av hva som er god kvalitet?”. Hennes kjerneområder er integrering, barnehage og opplæring. Karianne har tidligere jobbet 15 år hos Fylkesmannen med hhv. 6 år i sosial- og familieavdeling og 9 år i barnehage- og utdanningsavdeling. Her har hun primært jobbet med tilsyn, klagesaker og veiledning av kommuner innenfor integrerings- og utdanningssektoren. Hun har god innsikt i offentlig sektor og regelverket innenfor integrerings- og utdanningssektoren.

Karianne har lang erfaring som tilsynsleder, og har vært fagansvarlig for introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere og tilskudd til private barnehager hos Fylkesmannen i Østfold. Hun har også i flere år vært i Utdanningsdirektoratets faggruppe for tilskudd og økonomi på barnehagefeltet. 

Mobil: +47 971 94 787
E-post: karianne.aasheim ( at ) ideas2evidence.com