Ansatte

Daniel Kleiven Pasten

Daniel Kleiven Pasten (studentassistent) er student ved masterprogrammet i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Fra før har han en bachelorgrad i internasjonale studier fra samme universitet, der han spesialiserte seg i statsvitenskap med fokus på den Europeiske Union.

Daniel har tidligere jobbet som studentpraktikant ved den norske ambassaden i London. Der dekket han hovedsakelig Storbritannias forhold til EU, og det politiske klima i Storbritannia. Senere har han jobbet et halvt år som lærer ved voksenopplæringen, der han underviste i norsk og samfunnsvitenskap. 

Mari Rage Bråstein

Mari Rage Bråstein (studentassistent) er student ved masterprogrammet i statsvitenskap ved UiO, med fordypning i offentlig politikk og administrasjon. Fra før har Mari en bachelorgrad i Offentlig administrasjon og ledelse fra Universitet i Oslo. Dette er et tverrfaglig program som består av statsvitenskapelige-, samfunnsøkonomiske- og juridiske fag.

Mari hadde i 2017 praksisplass og sommerjobb hos tenketanken Civita og har tidligere vært engasjert i Elevorganisasjonen der hun i perioden 2010-2011 var leder i Rogaland. 

Petter Kristiansen Arnesen

Petter Kristiansen Arnesen (studentassistent) er masterstudent i sammenliknende politikk og har en bachelorgrad i samme fag fra Universitetet i Bergen, med bacheloroppgave om internasjonal lov i Norges Høyesterett. Tidligere har Petter arbeidet som vitenskapelig assistent ved Institutt for sammenliknende politikk, hvor han jobbet med kvantitativ datainnsamling og analyse knyttet til et forskningsprosjekt om Norges Høyesterett. Han har også vært studentpraktikant hos Bergen Resource Centre for International Development.

I ideas2evidence arbeider Petter med Norsk Medborgerpanel, hvor han klargjør og oversetter datasett for analyse, og jobber med respondentkontakt. Han arbeider samtidig som seminarleder ved Universitetet i Bergen. 

Hanna Jones

Hanna Amalie Holding Jones (studentassistent) går på masterprogrammet i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, og har en bachelorgrad fra samme institutt. Hun har også hatt flere studieopphold i utlandet, sist i spansk og latinamerikastudier ved Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

Hanna har vært engasjert i studentenes fagutvalg ved institutt for sammenliknende politikk, blant annet som nestleder i utvalget og studentrepresentant til undervisningsutvalget. Nå jobber hun også som seminarleder for bachelorgradsstudenter og er engasjert i Sampolkonferansen. 

Synnøve Eikefet

Synnøve Eikefet (studentassistent) er student ved masterprogrammet i sammenliknende politikk ved Universitet i Bergen. Hun har bachelorgrad fra samme studie, og skrev bacheloroppgave om folks tillit til FN og EU.

Etter fullført bachelor studerte hun fransk ett semester i Frankrike, og arbeidet 6 måneder som studentpraktikant i Utenriksdepartementet ved den norske delegasjonen til FN i Genève. Her dekket hun hovedsaklig Verdens Helseorganisasjon. Før hun startet på sammenliknende politikk studerte hun psykologi i ett år i Trondheim, og medisin i ett år i København.