Ansatte

Amund Eikrem

Amund Eikrem (utreder) har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen, med spesialisering innen økonometri. Han er interessert i utdannings- og arbeidsmarkedsfeltet, og gjorde i arbeidet med sin masteroppgave en registerstudie av overgangen fra utdanning til arbeidsmarkedet.

Før han startet i Ideas2evidence i mars 2019, arbeidet han med forvaltning av data fra flere sentrale helseregistre i et nasjonalt registermiljø. Han har følgelig god kompetanse innen teknisk databehandling, i tillegg til kvantitativ metode, statistisk programmering.

Amund bidrar i prosjekter innen utdanningsfeltet, og arbeider med visualisering, analyse og innsamling av kvantitative data. 

Mobil: + 47 99 33 35 57
E-post: amund.eikrem ( at ) ideas2evidence.com

Petter Kristiansen Arnesen

Petter Kristiansen Arnesen (studentassistent) er masterstudent i sammenliknende politikk og har en bachelorgrad i samme fag fra Universitetet i Bergen, med bacheloroppgave om internasjonal lov i Norges Høyesterett. Tidligere har Petter arbeidet som vitenskapelig assistent ved Institutt for sammenliknende politikk, hvor han jobbet med kvantitativ datainnsamling og analyse knyttet til et forskningsprosjekt om Norges Høyesterett. Han har også vært studentpraktikant hos Bergen Resource Centre for International Development.

I ideas2evidence arbeider Petter med Norsk Medborgerpanel, hvor han klargjør og oversetter datasett for analyse, og jobber med respondentkontakt. Han arbeider samtidig som seminarleder ved Universitetet i Bergen. 

Hanna Jones

Hanna Amalie Holding Jones (studentassistent) går på masterprogrammet i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, og har en bachelorgrad fra samme institutt. Hun har også hatt flere studieopphold i utlandet, sist i spansk og latinamerikastudier ved Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

Hanna har vært engasjert i studentenes fagutvalg ved institutt for sammenliknende politikk, blant annet som nestleder i utvalget og studentrepresentant til undervisningsutvalget. Nå jobber hun også som seminarleder for bachelorgradsstudenter og er engasjert i Sampolkonferansen. 

Synnøve Eikefet

Synnøve Eikefet (studentassistent) er student ved masterprogrammet i sammenliknende politikk ved Universitet i Bergen. Hun har bachelorgrad fra samme studie, og skrev bacheloroppgave om folks tillit til FN og EU.

Etter fullført bachelor studerte hun fransk ett semester i Frankrike, og arbeidet 6 måneder som studentpraktikant i Utenriksdepartementet ved den norske delegasjonen til FN i Genève. Her dekket hun hovedsaklig Verdens Helseorganisasjon. Før hun startet på sammenliknende politikk studerte hun psykologi i ett år i Trondheim, og medisin i ett år i København.