Analyse av Kandidatundersøkelsene 2009 og 2011

ideas2evidence har på oppdrag for Karrieresenteret reanalysert Kandidatundersøkelsene fra 2009 og 2011, med særlig vekt på resultatene for bachelorkandidater ved Universitetet i Bergen. Analysene ser nærmere på kandidatenes studietilfredshet, jobbsøking og jobbsituasjon.