Arbeidsgiverundersøkelse for UiS

ideas2evidence har gjennomført en arbeidsgiverundersøkelse på oppdrag fra Universitetet i Stavanger (UiS). Undersøkelsen er gjennomført blant relevante bedrifter og virksomheter som er potensielle mottakere av kandidater fra universitetet. Målsettingen er å få kunnskap om UIS‐utdanningenes relevans og synlighet i arbeidsmarkedet, hvor tilfreds arbeidsgiverne er med kandidater fra UIS og hvordan samarbeidet mellom universitetet og arbeidslivet fungerer. Undersøkelsen inngår i universitetets strategi fram mot 2020 og Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet 2012‐2014. Undersøkelsen ble gjennomført i september 2013.