Bygde- og befolkningsutvikling på Vestlandet

 ideas2evidence har i samarbeid med Møreforskning i Volda gjennomført en kartlegging av de regionale aktørene på Vestlandet sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling. Arbeidet har fokusert på det arbeidet som blir utført av fylkeskommuner og fylkesmenn i de fire fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Kartleggingen er utført på oppdrag fra Distriktssenteret.

Rapporten kan lastes ned fra Møreforskning her.