Datatilrettelegging og analyse for rapport om opplæring i kriminalomsorgen

Ideas2evidence har på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland utviklet et avansert system for innrapportering av nøkkeltall til bruk i årsrapporten for Opplæring innenfor kriminalomsorgen. Rapporteringen gjennomføres fire ganger i året, og systemet er bygget slik at oppdragsgiver til enhver tid har oversikt over statusen til den enkelte rapportør.

Ideas2evidence står også for datatilrettelegging, analyse og grafisk presentasjon av tallmaterialet gjennom interaktiv datavisualisering. 

ideas2evidence har hatt oppdraget siden 2010. 

Visualiseringen er tilgjengelig her