Evaluering av "Explore Fjord Norway"

ideas2evidence har evaluert prosjektet "Explore Fjord Norway" på oppdrag fra fylkeskommunene i de fire vestlandsfylkene.

Evalueringen gir en vurdering av mål, tiltak, effekter og kostnader i "Explore Fjord Norway" fra prosjektstart i 2011 og frem til i dag. Oppdraget omfatter også en vurdering av utsiktene fremover. Det innebærer blant annet en evaluering av hvordan situasjonen ville vært for reiselivet på Vestlandet uten forsterket innsats gjennom "Explore Fjord Norway".

Pelle Engeseter har vært prosjektleder for arbeidet som ble gjennomført i perioden desember - april 2014.