Evaluering av nordområdeprogrammet

På oppdrag for Senter for internasjonalisering av utdanning gjennomfører ideas2evidence en evaluering av Nordområdeprogrammet. Det femårige programmet finansieres av Utenriksdepartementet og forvaltes av Senter for internasjonalisering av utdanning. Formålet med programmet er å bidra til økt kunnskap om nordområdene gjennom høyere utdanningssamarbeid mellom norske aktører og aktører i Canada, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA. Evalueringen ser nærmere på utforming og forvaltning av programmet, måloppnåelse og mulige forbedringer. Den bygger blant annet på en survey til alle norske institusjoner som har fått støtte gjennom programmet, casestudier ved fire institusjoner samt dokumentstudier og intervju med programforvalter- og eier. 

Evalueringen gjennomføres i perioden august-november 2017.