Evaluering av NORPART

ideas2evidence evaluerer NORPART, partnerskapsprogrammet for akademisk samarbeid mellom Norge og utviklingsland, på oppdrag fra Diku. NORPART støtter langsiktig akademisk samarbeid og gjensidig studentutveksling mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland, og ble opprettet i kjølvannet av avviklingen av kvoteordningen. Evalueringen vurderer programmets design, implementering og måloppnåelse, og gir anbefalinger for hvordan programmet kan videreutvikles og styrkes. Undersøkelsesdesignet innebærer blant annet feltarbeid ved tre prosjekter i det globale Sør og deres samarbeidspartnere i Norge. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med professor Arne Tostensen ved Christian Michelsens institutt.