Evaluering av Uniped

ideas2evidence har fått i oppdrag fra Universitetet i Bergen å evaluere den universitetspedagogiske enheten ved institusjonen. Evalueringen skal vurdere i hvor stor grad dagens universitetspedagogiske tilbud møter de behovene som finnes på fakultetene og blant de vitenskapelig ansatte. Den skal også sette søkelyset på samhandlingen mellom Uniped og fakultetene. Arbeidet innebærer i tillegg en sammenligning mellom UiB sitt universitetspedagogiske tilbud og tilsvarende tilbud ved tre universiteter utenfor Norge.

Studien baseres på et omfattende datamateriale, med en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder. Både fakultutetsledelse, instituttstyrere, programstyreledere og Uniped selv skal intervjues. I tillegg skal det gjennomføres en større spørreundersøkelse som går ut til alle vitenskapelig ansatte ved UiB. 

Studien gjennomføres i perioden desember 2012 - mai 2013.