Forstudie om statlige arbeidsplasser i Lærdal

i2e har gjennomført en forstudie om mulighetene for nye statlige arbeidsplasser i Lærdal kommune.

Oppdraget er gitt av Lærdal Næringsutvikling og er forankret i kommunens omstillingsplan for 2013-2017. Oppdraget har vist til relevante eksempler på nye statlige arbeidsplasser, identifisert strategier for å lokalisere statlige arbeidsplasser til kommunen og rapportert suksesskriterier og erfaringer som vil være relevante for Lærdal. Forstudien har fokus på kompetansearbeidsplasser, nye statlige arbeidsplasser og utvidelse av eksisterende aktivitet samt fagfelt som Lærdal har kompetanse på i dag, som vei, helse, landbruk og beredskap.