Frivillig sektor som integreringsarena

ideas2evidence har på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomført en evaluering av intensjonsavtalen mellom IMDi og seks frivillige organisasjoner.

De seks organisasjonene er Frivillighet Norge, Redd Barna, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norges Fotballforbund. Evalueringen skal danne grunnlag for å videreutvikle samarbeidet mellom IMDi og de frivillige organisasjonene samt gi økt kunnskap om hvordan intensjonsavtaler fungerer som virkemiddel i integreringsarbeidet.

Evalueringen bygger på analyse av et omfattende sett av kvantitative og kvalitative data. Det er blant annet gjennomført intervju med alle organisasjoner på sentralt og lokalt plan samt IMDi. I tillegg er det sendt ut to spørreundersøkelser til organisasjonenes lokallag.

Evalueringen konkluderer med at intensjonsavtalen har bidratt til å styrke organisasjonenes arbeid overfor flyktninger og innvandrere, og anses derfor å være et godt virkemiddel i integreringsarbeidet. Det er lite trolig at partene kunne oppnådd det samme gjennom en mindre formalisert samarbeidsform.