Gjennomføring av brukerundersøkelse for Skattedirektoratet

ideas2evidence har vært engasjert av Skattedirektoratet for å gjennomføre en kartlegging hvor hensikten var å måle kvalitet i prosesser og leveranser fra ulike avdelinger og fagmiljøer. Undersøkelsen målte aktørenes oppfatninger og tilfredshet. Resultatene, levert i form av en tabellrapport og en datafil, ble blant annet benyttet i avdelingens resultatrapportering.