Gjennomføring av mangfoldsundersøkelse for Skatteetaten

ideas2evidence har vært engasjert av skatteetaten for å kartlegge i hvilken grad personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne er representert i skatteetaten, og hvordan disse målgruppene opplever sin arbeidssituasjon og skatteetaten som arbeidsgiver. Prosjektet ble gjennomført som en kvantitativ spørreundersøkelse og resulterte i en rapport med analyser og grafiske framstillinger.