Handelsanalyse Nyborg

ideas2evidence har utarbeidet en handelsanalyse for Nyborg i Åsane. Analysen skal vurdere grunnlaget for å etablere ytterligere handelsareal på Nyborg. 

Arbeidet er en del av et oppdrag med å utarbeide områdeplan med konsekvensutredning, et oppdrag som gjennomføres av Sweco i samarbeid med Cubus og ideas2evidence for Bergen kommune.