Handelsanalyse for Ytrebyen

ideas2evidence har utarbeidet en handelsanalyse for Ytrebyen på oppdrag for GS Rieber Eigedom AS. Planområdet ligger i Ytrebygda i Bergen kommune, ved Birkelandskrysset nær viktige kollektiv-knutepunkt. Tiltaket er et planlagt boligområde med tilhørende næringsareal til både handel og kontorvirksomhet. Handelsanalysen viser at tiltaket ikke vil endre handelsbalansen i området, men vil kunne dekke beboere og arbeidstakere i Ytrebyen sine behov for nærhandel.