Internasjonalisering i videregående skole

ideas2evidence har på oppdrag fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) gjennomført en nasjonal kartlegging om internasjonalisering i den videregående skolen.

Formålet med kartleggingen var å gi mer kunnskap om internasjonaliseringsarbeidet i videregående opplæring. Noen av temaene det er fokusert på er organisering, deltagelse i internasjonaliseringsprogram, samarbeidspartnere, ressurser, barrierer og skolenes utbytte av arbeidet.

Datagrunnlaget består av en kvantitativ spørreundersøkelse som ble sendt til 331 videregående skoler i Norge.