Internundersøkelse om klarspråk i BLD

ideas2evidence har gjennomført en intern spørreundersøkelse for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om departementets klarspråkprosjekt. Undersøkelsen gikk ut til alle ansatte. Målet var å kartlegge ansattes holdninger til klarspråk og deres kjennskap til, og vurdering av, BLD sitt klarspråkprosjekt. Resultatene ble presentert i en tabellrapport.