Kandidatundersøkelsen 2016

ideas2evidence har på vegne av Karrieresenteret i Bergen gjennomført «Kandidatundersøkelsen - Fra studier til jobb i Bergensregionen» for 2016. Undersøkelsen omfatter kandidater fra Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole. 

Kandidatundersøkelsen ser nærmere på kandidatenes arbeidssituasjon to år etter avsluttende eksamen og deres vurderinger av utdanningen i et arbeidslivsperspektiv. ideas2evidence bidro med faglig støtte i videreutvikling av spørreskjema og sto for gjennomføring av datainnsamling, dataanalyse og utarbeidelse av rapport.